• تصویب‌نامه درخصوص بخشودگی بدهی مالیات بر درآمد مؤدیان مناطق زلزله‌زده استان آذربایجان شرقی و مناطق سیل‌زده استان مازندران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۸۹۲۰۲/ت۴۸۶۱۱هـ                                                           ۲۸/۹/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص بخشودگی بدهی مالیات بر درآمد مؤدیان مناطق زلزله‌زده استان آذربایجان شرقی و مناطق سیل‌زده استان مازندران وزارت اموراقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۸/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۷۰۱۴/۱۵۸۲۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۶۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۷۱ ـ تصویب نمود: بدهی مالیات بر درآمد مؤدیان مناطق زلزله‌زده استان آذربایجان شرقی و…
 • آیین‌نامه اجرایی نحوه رتبه‌بندی مراکز موضوع تبصره (۶) ماده (۲) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب۱۳۸۹ـ

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۸۹۲۱۹/ت۴۶۹۹۷هـ                                                            ۲۸/۹/۱۳۹۱ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کشور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۰۲۹/۰۲۰ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۰ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (۶) ماده (۲) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب۱۳۸۹ـ ، آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:   آیین‌نامه اجرایی نحوه رتبه‌بندی مراکز موضوع تبصره (۶) ماده (۲) قانون ا…
 • تصویب‌نامه درخصوص افزایش یک معاونت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۸۹۱۴۷/ت۴۷۶۸۷هـ                                                           ۲۸/۹/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص افزایش یک معاونت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۷۱۴۴/۰۱/۹۱ مورخ ۶/۶/۱۳۹۱ وزارت دادگستری و به استناد تبصره (۳) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصویب نمود: با افزایش یک معاونت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشو…
 • تصویب‌نامه درخصوص اقدام وزارت کشور نسبت به دایر نمودن فرمانداری ویژه در شهرستان سقز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
    شماره۱۸۹۱۹۷/ت۴۸۶۴۶هـ                                                           ۲۸/۹/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص اقدام وزارت کشور نسبت به دایر نمودن فرمانداری ویژه در شهرستان سقز وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۷۶۰۱/۴۲/۴/۱ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۱ وزارت کشور و به ‌استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: وزارت کشور مکلف است در شهرستان سقز نسبت به دایر نمودن فرمانداری ویژه اقدام نماید. معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی…