• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شاهین شهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۳۴۳۲۷                                                                       ۲۱/۵/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شاهین شهر استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و م…
 • رأی شماره‌های ۳۷۲ـ۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت ذکر مدت در قرارداد کار ولو آنکه طبیعت آن جنبه مستمر داشته باشد، قرارداد کار موقت تلقی می‌شود.

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره هـ/۹۰/۱۰۶۹                                                                       ۲۰/۶/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه : ۲۸/۵/۱۳۹۲          شماره دادنامه: ۳۷۲ـ۳۷۱ کلاسه پرونده : ۹۰/۱۰۶۹ـ ۹۱/۲۵۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: ۱ـ آقای سیدحسین افتخاری ۲ـ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز موضوع شکـایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صـادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : آقای سیدحسین افتخاری به موجب درخواستی به شماره ۵۸۰۱۱۷۳ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۰ که ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی د…
 • تصویب‌نامه در مورد تعیین اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۲۰۴۹۰/ت۴۹۶۰۶ک                                                           ۲۷/۶/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در مورد تعیین اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۲ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ تصویب نمودند: ۱ـ آقای شهریار مشیری برای مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیئت مد…
 • تصویب‌نامه در مورد تعیین اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۲۰۴۹۱/ت۴۹۶۰۷ک                                                           ۲۷/۶/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در مورد تعیین اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۲ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ تصویب نمودند: ۱ـ آقای علی اصغر مونسان برای مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیئ…
 • لغو تصویب‌نامه در خصوص تشکیل ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۲۰۳۶۲/ت۴۹۵۳۸هـ                                                            ۲۷/۶/۱۳۹۲ لغو تصویب‌نامه در خصوص تشکیل ستاد اجرایی توسعه  بخش معدن استان   وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت راه و شهرسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ وزارت دادگستری ـ وزارت نفت سازمان حفاظت محیط زیست ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۹۸۹۳/۶۰ مورخ ۳/۶/۱۳۹۲ وزارت صنعت…
 • الحاق وزیر اطلاعات به ترکیب کمیسیون لوایح، موضوع بند (۵) ماده (۶) اصلاحی آیین‌نامه داخلی هیئت دولت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۲۰۳۵۹/ت۴۹۵۰۶هـ                                                            ۲۷/۶/۱۳۹۲ الحاق وزیر اطلاعات به ترکیب کمیسیون لوایح، موضوع بند (۵) ماده (۶) اصلاحی آیین‌نامه داخلی هیئت دولت دفتر هیئت دولت هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۲ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: وزیر اطلاعات به ترکیب کمیسیون لوایح، موضوع بند (۵) ماده (۶) اصلاحی آیین‌نامه داخلی هیئت دولت، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۱۹۴۷/ت۴۹۵۰۶هـ مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۲ اضافه می‌شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ …
 • تصویب‌نامه در خصوص تشکیل ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۲۰۰۴۴/ت۴۹۵۸۶هـ                                                            ۲۶/۶/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تشکیل ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نهاد ریاست جمهوری هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ۱ـ به منظور بررسی و آسیب‌شناسی اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها و طراحی و پیش‌بینی ساز و کارهای اجرای مرحله دوم آن و تصمیم‌گیری و نظار…