• تصویب‌نامه در خصوص بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۳

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۴۰۷۲/ت۵۱۷۵۲ک                                                                 ۹/۱/۱۳۹۴ تصویب‌نامه در خصوص بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ و با رعایت تصویب‌نامه …
 • رأی شماره ۱۹۶۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ حق تمبر از حواله‌های ارزی خلاف قانون است

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره ۹۳/۵۰۴                                                                            ۱۵/۱/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه: ۱۸/۱۲/۱۳۹۳    شماره دادنامه: ۱۹۶۹   کلاسه پرونده: ۹۳/۵۰۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بانک پاسارگاد موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال نامه شماره ۱۲۵۴/۵۱/۱۴۸ـ۱/۳/۱۳۹۲ مدیرکل امور مالیاتی شمیرانات ۲ـ ابطال نامه شماره ۲۴۲۹۲/۲۰۰ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ۳ـ ابطال نامه شـماره ۵۵۹۹۰/۲۱۰ ـ ۹/۶/۱۳۸۸ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ۴ـ ابطال بند ۲ ب…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین سازمان مسئول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۵۶۷۴۳/ت۵۱۶۱۰هـ                                                          ۲۰/۱۲/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص تعیین سازمان مسئول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۴۷۷۴/۱۰/۹۳۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) و بند (الف) ماده (۳) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه  اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸…
 • اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه در خصوص پرداخت غرامت بابت سهام شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۵۳۶۰/ت۵۱۷۷۳هـ                                                               ۲۳/۱/۱۳۹۴ اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه در خصوص پرداخت غرامت بابت سهام شرکت  ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۹/۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۴۹۷/۲۵۸۵۱ مورخ ۹/۱/۱۳۹۴ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۹۶۲۵۸/ت۵۰۸۵۵هـ مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۳ عبارت «تصویب رقم آ…
 • اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۸۸۷/ت۴۹۳۶۱هـ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۳

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۵۳۶۳/ت۵۱۷۶۹هـ                                                               ۲۳/۱/۱۳۹۴ اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۸۸۷/ت۴۹۳۶۱هـ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۱۹/۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۴۹/۲۴۹۳۹ مورخ ۹/۱/۱۳۹۴ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۸۸۷/ت۴۹۳۶۱هـ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۳ عبارت «را از محل اعتبارات مصوب مربوط» جایگزین عبارت «تض…
 • اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۳۲۵/ت۵۱۳۵۷هـ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۳

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۶۴۶۰/ت۵۱۷۶۴هـ                                                                ۲۵/۱/۱۳۹۴ اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۳۲۵/ت۵۱۳۵۷هـ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه ۱۶/۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۶۰۹۲۴/۲۵۸۴۹ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۳۲۵/ت۵۱۳۵۷هـ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۳ عبارت «و جزء (۲) بند (ج) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه» حذف می‌شو…
 • اصلاح تبصره (۱) الحاقی ماده (۹) آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۵۳۶۴/ت۵۱۷۸۱هـ                                                               ۲۳/۱/۱۳۹۴ اصلاح تبصره (۱) الحاقی ماده (۹) آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت‌وزیران در جلسه۱۹/۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره۱۰۷۱/۲۵۸۶۳ مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۴ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در تبصره (۱) الحاقی ماده (۹) آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها موضوع بند (۸) تصوی…
 • تصویب‌نامه در خصوص ایجاد شرایط لازم توسط بانک مرکزی برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی به منظور بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی تولیدکنندگان برق بخش خصوصی در مواردی که قرارداد خرید به صورت ریالی منعقد می‌گردد وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۵۳۵۹/ت۵۱۷۰۹هـ                                                               ۲۳/۱/۱۳۹۴ تصویب‌نامه در خصوص ایجاد شرایط لازم توسط بانک مرکزی برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی به منظور بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی تولیدکنندگان برق بخش خصوصی در مواردی که قرارداد خرید به صورت ریالی منعقد می‌گردد وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ صندوق توسعه ملی هیأت وزیران در جلسه ۱۹/۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۵۰۴۱۲/۹۳ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳…
 • رأی شماره ۱۹۹۸ الی ۲۰۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ضریب ۲/۱ موضوع ضوابط اجرایی تبصره۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در حقوق و مزایای مستمر افراد مشمول در طول سال ۱۳۸۷

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۹۳/۱۰۶۸                                                                           ۱۸/۱/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۲۵/۱۲/۱۳۹۳          شماره دادنامه: ۱۹۹۸ الی ۲۰۰۱ کلاسه پرونده : ۹۳/۱۰۶۸، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : خانمها صدیقه ذوالحسنی، فاطمه بلوکی، طیبه مرجانی، هنگامه دل آرامی، مهین قربانی لطف‌آبادی، فاطمه ایوبی، مریم کشتکار طالمی و آقای محمد مسگرانی طرقبه موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : خانمها صدی…