• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تأمین مسکن مهر شهر رامهرمز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم استان خوزستان         شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در بیستمین جلسه سال جاری در جلسه مورخ 19/11/1388 و پیرو تصویب مکان زمین واقع در جوار روستای بنه نعیمه در جلسه مورخ 13/7/1388، به منظور تأمین مسکن مهرشهر رامهرمز و بررسی پاسخ سئوالات مطروحه بدینوسیله با ایجاد این شهرک در جوار شهر رامهرمز با شرایط زیر موافقت نمود:         1ـ نظر کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در مورد این زمین اخذ شود.         2ـ ضمن حفظ حرائم راه، راه‌های دسترسی به این زمین با هماه…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت‌های اساسی دورود (الحاق اراضی و تغییر کاربری اراضی) به منظور اختصاص به مسکن مهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم استان لرستان         شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در بیستمین جلسه سال جاری در جلسه مورخ 19/11/1388 مغایرت‌های اساسی دورود (الحاق اراضی و تغییر کاربری اراضی) را به منظور اختصاص به مسکن مهر مورد بررسی قرار داده و با توجه به شیب زیاد زمین اختصاص‌یافته مقرر نمود که:آن مقدار از اراضی داخل محدوده شهر که آماده‌سازی شده (2/8 هکتار)، از فضای سبز حفاظتی به مسکونی تغییر کاربری یافته و آن بخش از اراضی خارج از محدوده (8/21هکتار) به محدوده الحاق شود و باقیمانده اراضی موردنیاز مسکن مهر از زم…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر عنبرآباد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان         در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر عنبرآباد در جلسه مورخ13/10/1388 شورای بـرنامه‌ریزی و توسعه استـان، ضمن تنفیذ مصوبه مـذکور، خواهشمند است نسبـت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مـدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود. رئیس قوه‌قضاییه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ضوابط کلی مطالعات امکان‌سنجی، مکان‌یابی و احداث باغستانهای کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استانداران محترم (کلیه استانها)         شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در بیست و دومین جلسه سال جاری در جلسه مورخ 17/12/1388 ضمن بررسی ضوابط کلی مطالعات امکان‌سنجی، مکان‌یابی و احداث باغستانهای کشور، مقرر نمود موضوع در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان محترم وزارتخانه‌های کشور، راه و ترابری، نیرو، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بررسی و نظرات این کمیته، مصوب شورای عالی تلقی گردد.         کمیته منتخب شورای عالی در جلسه فوق‌العاده مورخ 17/12/1388، ضوابط…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق ۵ هکتار اراضی موردنیاز مسکن مهر به محدوده شهر همدان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم استان همدان         شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در بیستمین جلسه سال جاری در جلسه مورخ 19/11/1388 موضوع الحاق 5 هکتار اراضی موردنیاز مسکن مهر به محدوده شهر همدان را مورد بررسی قرار داد و با آن موافقت نمود.…