• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر شاندیز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۳۰۰/۶۹۵۰                                                                         ۱۰/۲/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر شاندیز استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسا…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق به محدوده و تغییر کاربری اراضی تعاونی مسکن فرهنگیان مشهد در شهر طرقبه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۳۰۰/۶۹۵۴                                                                         ۱۰/۲/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق به محدوده و تغییر کاربری اراضی تعاونی مسکن فرهنگیان مشهد در شهر طرقبه استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ ه…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح تفصیلی شهر تهران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۳۰۰/۶۹۵۵                                                                         ۱۰/۲/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح تفصیلی شهر تهران شهردار محترم شهر تهران شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرو تصمیمات قبلی خود که به مصوبه ۴/۲/۱۳۹۱ در خصوص تأیید طرح تفصیلی تهران منجر گردید و پیرو بند ۸ مصوبه فوق‌الذکر، نقشه پهنه‌های خاص شهر تهران را که توسط مشاور تهیه و به تأیید شهرداری تهران و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده را تأیید و مقرر گردید موضوع از طریق دبیر ش…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری اراضی دارآباد از حفاظت و سبز به مسکونی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۳۰۰/۶۹۵۳                                                                         ۱۰/۲/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری اراضی دارآباد از حفاظت و سبز به مسکونی شهردار محترم تهران رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رسا…
 • رأی شماره‌های ۴۲ الی ۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد اعطای کامل ارشدیت تحصیلی موضوع تبصره یک ماده ۷۴ قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره هـ/۹۰/۷۴۲                                                                        ۱۰/۲/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۲۶/۱/۱۳۹۲     شماره دادنامه: ۴۴ـ۴۳ـ۴۲ کلاسه پرونده: ۹۰/۷۴۲ـ۵۸۳ ـ ۳۹۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان خلیل جعفری‌جفرودی و محمدرضا یزدانی و سعدی روشن موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش‌کار: آقایان خلیل جعفری‌جفرودی و محمدرضا یزدانی و سعدی روشن به‌موجب لوایحی اعلام کرده‌اند که دادخواستهایی به طرفیت نیروی انتظامی جمهور…
 • رأی شماره ۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مبنا و مبدأ پرداخت حقوق ازکارافتادگی جانبازان حالت اشتغال

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره هـ/۹۰/۱۱۲۵                                                                      ۱۵/۲/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۲۶/۱/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۴۰        کلاسه پرونده: ۹۰/۱۱۲۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: مدیرکل دفتر امور حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: مدیرکل دفتر امور حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران به موجب لایحه شماره ۹۴۱۳/۸۵۰/۵۴۰۷ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۰ اعلام کرده است: احتراماً، با استناد به ماد…
 • رأی شماره۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برقراری مزایای شغلی براساس لحاظ نمودن واحدهای درسی آموزشکده پلیس قضایی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره هـ/۹۰/۸۹۸                                                                        ۱۰/۲/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۲۶/۱/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۴۱       کلاسه پرونده: ۹۰/۸۹۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای رجب شهباز الش موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای رجب شهباز الش به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که ۷۲ واحد درسی در مقطع کارشناسی داخلی (رشته حقوق قضایی) آموزشکده پلیس قضایی را گذرانده و استحقاق دریافت مزایای فوق دیپلم …
 • اصلاح ماده (۲۶) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۴۱۴۳۵/ت۴۶۵۱۳هـ                                                             ۲۴/۲/۱۳۹۲ اصلاح ماده (۲۶) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صندوق نوآوری و شکوفایی هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (۱۳) قانون حمایت از…