• اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور        به پیوست یک نسخه از مصوبه مورخ 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص « اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1376» که در تاریخ 10/7/1389 به تائید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده و به رؤسای قوای سه‌گانه کشور ابلاغ شده است، جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور، ارسال می‌گردد. رئیس امور حقوقی و کمیسیونهای مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ حسن واعظی شماره4494/م/خ                                               16/9/1389 اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با …