• مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی _ جلسه ۱۲۰

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏  جلسه صد و بیستم (120) 7  تـیـرمـاه 1384 هجری‎شمسی 21 جمادی‎الاول 1426 هجری‎قمری مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی   دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم 1385 ـ 1384 صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه‎شنبه هفتم تیرماه 1384           فهرست مندرجات:   1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.2 ـ تلاوت آیاتی از کلام‎الله مجید.3 ـ ناطقین قبل از دستورآقایان: محمدرضا فاکر، محمدعلی کریمی، مرتضی ‎فضلعلی ‎و محمدحسین فرهنگی.4 ـ بیانات نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت سالگرد حا…