• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ _ جلسه ۹

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ نهـم‌ 10 تـیـــرمـــاه‌ 1383 هجری‌شمسی‌ (9) 11 جمادی‌الاول‌ 1425 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌   دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌1384 ـ 1383صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز چهارشنبه‌ دهم‌ تیرماه‌ 1383         فهرست‌ مندرجات‌ : 1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: سیدجمال‌الدین‌ارجمند، انور حبیب‌زاده ‌بوکانی‌، حسن‌ نوعی‌اقدم ‌و حمیدرضا پشنگ‌.4 ـ بیانات‌ ریاست‌ محترم‌…