• آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۲۹۸۱۱/ت۴۷۷۴۱هـ                                                             ۲۰/۳/۱۳۹۳ وزارت دادگستری ـ وزارت راه و شهرسازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیأت وزیران در جلسه ۷/۳/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تأیید شماره ۱۰۰/۲۴۲۲۴/۹۰۰۰ مورخ ۵/۵/۱۳۹۲ قـوه قضاییه و به استناد ماده (۲۵) قانون پیش‌فروش ساختمان ـ مصوب۱۳۸۹ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:   آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان ماده۱ـ  در این آ…
 • تصویب‌نامه در مورد کلیه مؤسسات اعتباری غیربانکی، دارای مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۲۸۶۱۰/ت۵۰۳۴۳هـ                                                              ۱۸/۳/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در مورد کلیه مؤسسات اعتباری غیربانکی، دارای مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۷/۳/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۶۹۳۰۶/۶۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱ـ کلیه مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری ا…
 • پذیرش هزینه‌های مالی تسهیلات دریافتی شرکتهای ایران خودرو و سایپا از مؤسسات مالی و اعتباری به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  توضیح ضروری با توجه به عدم ابلاغ مصوبات ۷۳۸۴۸/ت۴۸۲۲۲ن مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۱ و ۲۶۲۶۵۵/ت۴۸۸۷۷ن مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ از سوی دولت دهم مصوبات صدرالذکر توأماً با تصویـب‌نامه شماره ۲۸۶۱۰/ت۵۰۳۴۳هـ مـورخ ۱۸/۳/۱۳۹۳ درج و منتشر می‌گردد. روزنامه رسمی کشور   شماره۷۳۸۴۸/ت۴۸۲۲۲ن                                                              ۱۹/۴/۱۳۹۱ پذیرش هزینه‌های مالی تسهیلات دریافتی شرکتهای ایران خودرو و سایپا از مؤسسات مالی و اعتباری به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، مع…
 • رأی شماره ۱۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع عملیات ساختمانی، بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه ساخت و اصول شهرسازی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره هـ/۹۱/۳۰                                                                          ۱۱/۳/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۱۵/۲/۱۳۹۳        شماره دادنامه: ۱۲۸        کلاسه پرونده : ۹۱/۳۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای علی عطایی موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : آقای علی عطایی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که: به استحضار عالی می‌رساند اینجانب در شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری به طرفیت شهرداری منطقه ۱۰ مبنی بر نقض رأی کمیسیون ماده ص…