• رأی شماره ۴۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال صورتجلسه شماره ۷۷۲۵۵/۸۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ استانداری قزوین

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
              تاریخ دادنامه: 1/6/1388                    شماره دادنامه: 467                    کلاسه پرونده: 88/255            مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.            شاکی: انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه استان قزوین.            موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره77255/86 مورخ28/12/1386 استانداری قزوین.            مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه استان قزوین موسسه‎ای است که در مورخ 10/9/1384 به منظور ایجاد نظم و هماهن…
 • رأی شماره ۴۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم امکان انتقال دستیاران تخصصی پزشکی که متعهد به خدمت در حوزه محل تحصیل خود گردیده‌اند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
             به نقاط محروم و نیازمند سایر استانها             تاریخ دادنامه: 1/6/1388                     شماره دادنامه: 465                   کلاسه پرونده: 88/400            مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.            شاکی: مدیرکل حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.            موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری.            مقدمه: الف ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به کلاسه پرونده‎های 87/1358، 87/1364، 87/1412، 87/1447، 87/1460، 87/1430، 87/1357، 87/1…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بوشهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندارد محترم بوشهر              در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه  عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 22/4/1388؛ طرح جامع شهر بوشهر را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر شاهرود

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم استان سمنان            شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در نهمین جلسه سالجاری در جلسه مورخ 5/5/1388 مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر شاهرود مصوب جلسه مورخ 24/12/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سمنان موضوع تغییر کاربری اراضی از فضای سبز حفاظتی به خدمات عمومی، فرهنگی، گردشگری و مسکونی با شرایط زیر موافقت نمود:            بازنگری در جمعیت و جدول سرانه‌های پیشنهادی با رویکرد تأمین کلیه کاربریهای عمومی مورد نیاز به ویژه سطوح آموزشی و فضاهای سبز تجهیز شده توسط دبیرخانه شورا…