• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ _ جلسه ۱۷

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِالله‎ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ هفدهم‌ 18 مـردادمــاه‌  1383 هجری‌شمسی‌ (17) 21 جمادی‌الثانی‌ 1425 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌     دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌1384 ـ 1383صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز یکشنبه‌ هجدهم‌ مردادماه‌ 1383         فهرست‌ مندرجات‌ : 1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله‎ مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: مصطفی‌ محمدی‌ ـهوشنگ‌ حمیدی‌ ـ علی‌ امامی‌راد و محمد عباسپور.4 ـ بیانات‌ ریاست‌ محترم‌ مجلس‌ شور…