• نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۹۶۹/۹۲/۷                                                                         ۹/۱۰/۱۳۹۲ جناب آقای محمد سینجلی جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور عطف به نامه شماره ۱۷۵۳۸/۹۲/ص مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۲ احتراماً به پیوست نظریه‌های مشورتی این اداره کل که در آبان ماه سال جاری صادر شده است جهت انتشار حضورتان ارسال می‌شود. مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور   ۱ شماره پرونده ۱۰۵۳ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲ سؤال ۱ـ آیا ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که اشاره به بزه ارتکاب رابطه نامشروع ما…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح انتقال پادگان تبریز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۵۸۴۲۹                                                                     ۱۱/۱۰/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  درخصوص طرح انتقال پادگان تبریز استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اتخاذ تصمیم در زمینه بهسازی بافتهای با ارزش روستایی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۵۸۴۶۶                                                                      ۱۱/۱۰/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اتخاذ تصمیم در زمینه بهسازی بافتهای با ارزش روستایی اعضای محترم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تداخل حریم بروات با محدوده شهرک ارگ جدید بم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۵۸۴۵۹                                                                     ۱۱/۱۰/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تداخل حریم بروات با محدوده شهرک ارگ جدید بم استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی به محدوده طرح جامع شهر شوسف

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۵۸۴۶۵                                                                     ۱۱/۱۰/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی به محدوده طرح جامع شهر شوسف استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رسان…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی به میزان ۶۸ هکتار به محدوده شهر کمیجان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۵۶۵۸۳                                                                        ۲۶/۹/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی به میزان ۶۸ هکتار به محدوده شهر کمیجان استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۵۶۵۹۹                                                                        ۲۶/۹/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نور استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و…
 • برنامه بهینه‌سازی پایش، حفظ، بهره‌برداری و مدیریت جنگل‌های کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۶۰۳۳۲/ت۴۱۰۷۴هـ                                                          ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور وزارت نفت ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت ‌وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۲۸۵۰/۰۲۰ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۱ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره ماده (۱۴۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اس…