• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح تفصیلی تهران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۳۰۰/۱۸۰۱۹                                                                       ۱۱/۴/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح تفصیلی تهران استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران شهردار محترم تهران رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران به…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع و تفصیلی شهر آفتاب

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۳۰۰/۱۷۹۹۹                                                                       ۱۱/۴/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع و تفصیلی شهر آفتاب استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران شهردار محترم تهران در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران به استحضار می‌رساند، در تا…
 • اساسنامه شرکت عمران شهر جدید صدرا

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۴۱۲۷۳/ت۴۸۰۳۶هـ                                                              ۱۷/۴/۱۳۹۳ وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه ۳/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۶۲۱۶۱ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (۵) ماده (۱۱) قانون زمین شهری ـ مصوب ۱۳۶۶ـ ، اساسنامه شرکت عمران شهر جدید صدرا را به شرح زیر تصویب کرد:   اساسنامه شرکت عمران شهر جدید صدرا فصل اول: کلیات ماده۱ـ شرکت عمران شهر جدید صدرا که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود شرکتی سهامی و دولتی و زیرمجموعه شرکت عمرا…
 • اساسنامه شرکت عمران شهر جدید رامین

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۴۱۲۷۶/ت۴۸۰۳۶هـ                                                              ۱۷/۴/۱۳۹۳ وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه ۳/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۶۲۱۶۱ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (۵) ماده (۱۱) قانون زمین شهری ـ مصوب ۱۳۶۶ـ ، اساسنامه شرکت عمران شهر جدید رامین را به شرح زیر تصویب کرد:   اساسنامه شرکت عمران شهر جدید رامین فصل اول: کلیات ماده۱ـ شرکت عمران شهر جدید رامین که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود شرکتی سهامی و دولتی و زیرمجموعه شرکت ع…
 • اساسنامه شرکت عمران شهر جدید علوی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۴۱۲۷۴/ت۴۸۰۳۶هـ                                                              ۱۷/۴/۱۳۹۳ وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه ۳/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۶۲۱۶۱ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (۵) ماده (۱۱) قانون زمین شهری ـ مصوب ۱۳۶۶ـ ، اساسنامه شرکت عمران شهر جدید علوی را به شرح زیر تصویب کرد: اساسنامه شرکت عمران شهر جدید علوی فصل اول: کلیات ماده۱ـ شرکت عمران شهر جدید علوی که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود شرکتی سهامی و دولتی و زیرمجموعه شرکت عمران …
 • قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۲۳۲۶۴/۲۵۲                                                                         ۹/۴/۱۳۹۳ حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۲۵۱۸۳۸/۴۸۱۶۴ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌…
 • قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تحدید مسؤولیت برای دعاوی دریایی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۲۳۲۶۵/۲۵۶                                                                         ۹/۴/۱۳۹۳ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۲۵۶۲۹۴/۴۷۱۶۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تحدید مسؤولیت برای دعاوی دریایی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۵/۳/۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگ…
 • قانون تفسیر بند (ج) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۲۲۰۷۸/۴۶۴                                                                         ۴/۴/۱۳۹۳ حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر بند (ج) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور که با عنوان طرح د و فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ ع…