• آیین‌نامه معاملات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۵۸۲۷۵/ت۴۰۴۸۷ک                                                           ۱۴/۸/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی ‌ـ‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۷۰۳/۱ مورخ ۶/۵/۱۳۸۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶، آیین‌نامه معاملات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را به…
 • آیین‌نامه معاملات صندوق ضمانت صادرات ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۵۸۲۸۳/ت۴۰۴۸۷ک                                                           ۱۴/۸/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی ‌ـ‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور وزیران عضو کمیسیون اقتصاد درجلسه مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۷۰۳ /۱ مورخ ۶/۵/۱۳۸۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶، آیین‌نامه معاملات صندوق ضمانت صادرات ایران را به شرح زیر تصویب …
 • تصویب‌نامه در خصوص تعهدات بیمه‌ای (۹) قلم دارو، داروی ویال سفتریاکسون، هزینه لوازم مصرفی تزریق دفرکسامین و تعرفه خدمات اعمال جراحی سوختگی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۵۹۳۳۲/ت۴۸۱۳۷هـ                                                           ۱۵/۸/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص تعهدات بیمه‌ای (۹) قلم دارو، داروی ویال سفتریاکسون، هزینه لوازم مصرفی تزریق دفرکسامین و تعرفه خدمات اعمال جراحی سوختگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید شورای عالی بی…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت جهاد کشاورزی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۵۵۷۳۶/ت۴۸۵۲۷هـ                                                             ۹/۸/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب نمود: بسته اجرایی وزارت جهاد کشاورزی موضوع ماده (۲۱۷) قانون یادشده به …