• بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۸۷۷۴/۹۰۰۰ـ ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۰۰/۶۸۹۱۲/۹۰۰۰                                                             ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۸۷۷۴/۹۰۰۰ـ ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث شماره۱۰۰/۶۸۷۷۴/۹۰۰۰                                                             ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری شمسی …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نوبندگان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۶۷۹۰۴                                                                        ۶/۱۲/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نوبندگان استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر زاینده رود

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۶۷۹۰۱                                                                        ۶/۱۲/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر زاینده‌رود استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرساز…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ساروق

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۶۷۹۱۷                                                                       ۶/۱۲/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ساروق استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی ش…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر احمد سرگوراب

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۶۷۹۱۱                                                                       ۶/۱۲/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع  ـ تفصیلی شهر احمد سرگوراب   استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعاونی‌های مسکن شمال و شمال شرق حریم تهران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۶۸۰۱۲                                                                       ۶/۱۲/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعاونی‌های مسکن شمال و شمال شرق حریم تهران استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران شهردار محترم تهران رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهـرسـازی و معـماری کشور،…
 • اصلاح ماده (۱) آئین‌نامه تبادل هدایا با مقامات خارجی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۸۴۷۱۴/۴۹۸۴۵هـ                                                            ۱۳/۱۲/۱۳۹۲ اصلاح ماده (۱) آئین‌نامه تبادل هدایا با مقامات خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت امور خارجه هیئت وزیران در جلسه ۷/۱۲/۱۳۹۲ به پیشنهاد شماره ۱۳۴۸۹۸ مورخ ۷/۸/۱۳۹۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: الف ـ در ماده (۱) آئین‌نامه تبادل هدایا با مقامات خارجی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۱۷۴/ت۳۷۲هـ مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۰ عبارت «باید واجد شرایط ز…
 • تصویب‌نامه در مورد اختصاص منابع حاصل از واگذاری سهام متعلق به دولت در شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور به افزایش سرمایه صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش‌کشاورزی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۸۴۷۳۴/ت۵۰۲۱۸هـ                                         ۱۳/۱۲/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در مورد اختصاص منابع حاصل از واگذاری سهام متعلق به دولت در شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور به افزایش سرمایه صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه ۷/۱۲/۱۳۹۲ به پیشنهاد شماره ۱۸۶۲۹۲ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بندهای (۱ـ۱ـ۲۷) و (۵ ـ ۱ـ۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کش…
 • تصویب‌نامه در مورد کمک‌های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابع به شرکت‌های تابع واقع در مناطق محروم به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۸۴۷۰۴/ت۴۹۸۰۸هـ                                                         ۱۳/۱۲/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در مورد کمک‌های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابع به شرکت‌های تابع واقع در مناطق محروم به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه ۷/۱۲/۱۳۹۲ به پیشنهاد شماره ۱۷۰۶۱۵/۶۰ مورخ ۱/۸/۱۳۹۲ وزارت صنعـت، معدن و تجارت و به استـناد ماده (۱۴۷) قانـون مالیات‌های مستقی…