• نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۲۹۰۲/۹۳/۷                                                                      ۲۰/۱۱/۱۳۹۳ جناب آقای محمد سینجلی جاسبی ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به آذر ماه ۱۳۹۳ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می‌گردد. مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور   ۲۹۲ شماره پرونده ۱۵۱۹ ـ ۵۸ ـ ۹۳ سؤال ۱ـ آیا مستخدمین پیمانی یا رسمی می‌‌توانند از رفتن به مأموریت به سایر شهرستانهای استان خودداری نماین…
 • تصویب‌نامه در خصوص تسویه مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلی از بابت عدم امکان استفاده گواهی‌های اسقاط خودروهای فرسوده

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۵۲۹۴۸/ت۵۱۶۳۴هـ                                                         ۱۳/۱۲/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص تسویه مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت هیأت وزیران در جلسه ۳/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۲۵۲۳۰ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۳ معاونت اجرایی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱ـ ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت موظف است جهت تسویه مطالبات انباشته معوق خودروساز…
 • آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۵۲۹۴۲/ت۵۱۲۰۲هـ                                                         ۱۳/۱۲/۱۳۹۳ وزارت نیرو ـ وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۶/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو و نفت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۱۱) قانون بو…
 • بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۶۹۷۷/۹۰۰۰ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۹۳ درخصوص اعطای مرخصی به زندانیان در ایام نوروز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۰۰/۷۷۰۵۷/۹۰۰۰                                                            ۱۳/۱۲/۱۳۹۳ جناب آقای سینجلی جاسبی ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر بخشنامه به شماره ۱۰۰/۷۶۹۷۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص اعطای مرخصی به زندانیان در ایام نوروز جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث   شماره۱۰۰/۷۶۹۷۷/۱۰۰۰                                                            ۱۲/۱۲/۱۳۹۳ «بخشنامه» به واحدهای قضا…