• تصویب‌نامه در خصوص تفویض اختیار دولت موضوع بند (ب) ماده (۸۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ به معاون برنامه‌ریزیو نظارت راهبردی رییس‌جمهور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۸۵۲۹۴/ت۴۳۵۰۵هـ                                                             ۱۱/۴/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تفویض اختیار دولت موضوع بند (ب) ماده (۸۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ  به معاون برنامه‌ریزیو نظارت راهبردی رییس‌جمهور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ۱ـ اختیار دولت موضوع بـند (ب) ماده (۸۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی  دولت ـ مصـوب ۱۳۸۰ـ ب…
 • ابطال بند ۴ از تعرفه شماره ۲۷ مصوبه شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر وضع عوارض شهرداری از نرخ بلیط‌های مورد استفاده از وسایل بازی و سرگرم‌کننده داخل محوطه مرکزی اماکن تفریحی به مأخذ ۵% ارزش بلیط و ابطال بند ۵ تعرفه مذکور مبنی بر اخذ ۳% بهای بلیط ورودی از استخرهای شنا، سونا، جکوزی و مسابقات ورزشی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره هـ/۸۹/۵۹۵                                                                          ۴/۴/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۳۰/۲/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۱۵۱        کلاسه پرونده: ۸۹/۵۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: مجتمع سیاحتی تفریحی امیر کبیر موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ تصمیمات شهرداری مبنی بر مطالبه عوارض فروش بلیط، استخر، سونا، جکوزی، وسایل تفریحی شهربازی ۲ـ مصوبه شورای اسلامی شهر اراک (تعرفه ۲۷) عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۸۹ ۳ـ رأی کمیسیون ماده ۷۷ به شماره ۶…
 • اصلاح ماده (۱۶) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۸۵۷۵۹/ت۴۸۵۲۴هـ                                                             ۱۱/۴/۱۳۹۲ اصلاح ماده (۱۶) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب۱۳۸۰ـ تصویب نمود: در ماده (۱۶) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع تصو…
 • اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۲۱۶۸۴/ت۴۷۸۳۳هـ مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۱

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۸۵۷۶۲/ت۴۷۸۳۳هـ                                                             ۱۱/۴/۱۳۹۲ اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۲۱۶۸۴/ت۴۷۸۳۳هـ مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۱ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ـ تصویب نمود: تصـویب‌نامه شمـاره ۱۲۱۶۸۴/ت۴۷۸۳۳هـ مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود: الف ـ متن زیر جایگزین …
 • آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۸۵۷۴۴/ت۴۹۰۸۹ک                                                             ۱۱/۴/۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۳۵) اصلاحی قانون معادن ـ مصوب ۱۳۹۰ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۲۶۱۲۴۸/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱، آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:   آیین‌نامه اجرایی قانون معادن فصل اول ـ تعاریف ماده۱ـ اصطلاحات زیر در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف ـ قانون: قان…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۲

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۴۱۴۴۱/ت۴۹۰۷۲هـ                                                             ۲۴/۲/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان …
 • الحاق یک تبصره به ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۸۵۷۶۶/ت۴۴۴۵۰هـ                                                             ۱۱/۴/۱۳۹۲ الحاق یک تبصره به ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی سازمان حفاظت محیط زیست هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲/۴/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۲۶۷۳۲۶/۶۰ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (۱) اصلاحی ماده (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب۱۳۸۷ـ ت…
 • تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان ایلام

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۸۵۳۴۳/ت۴۸۸۱۳هـ                                                             ۱۱/۴/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان ایلام وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۶۴۳۲/۴۲/۴/۱ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب۱۳۶۲ـ تصویب نمود: الف ـ دهستان کلم به مرکزیت روستای کلم بالا مطابق نقشه ۲۵۰۰۰۰/۱ پیوست شماره (۱) که تأییدشده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد از ترکیب روستاها، مزارع و مکان‌های زیر در تابعیت بخ…
 • تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان دهلران استان ایلام

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۸۵۴۵۶/ت۴۸۹۳۰هـ                                                              ۱۱/۴/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان دهلران استان ایلام وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۱۷۰۰/۴۲/۴/۱ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب نمود: الف ـ دهستان تختان به مرکزیت روستای تختان مطابق نقشه ۲۵۰۰۰۰/۱ پیوست که تأییدشده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر در تاب…