• تصویب‌نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید جهانگردی یکطرفه بیست روزه برای ورود دارندگان گذرنامه‌های عادی جمهوری عربی مصر به جمهوری اسلامی ایران

    شنبه 28 فروردین 1395 04:54
    شماره۲۵۴۵۱/ت۴۸۹۳۴هـ                                                             ۱۰/۲/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید جهانگردی یکطرفه بیست روزه برای ورود دارندگان گذرنامه‌های عادی جمهوری عربی مصر به جمهوری اسلامی ایران وزارت امور خارجه هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۱/۱/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۲۰۹۸۰۴۲/۷۳۲ مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (۴۳) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور، تصویب نمود: وزارت امور خارجه مجاز است نسبت به برقراری مقررات لغو روادید جهانگردی یکطرفه…
  • قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی

    شنبه 28 فروردین 1395 04:54
    شماره۷۳۳۵                                                                               ۱۱/۲/۱۳۹۲ جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   شماره۷۵۶۵۴/۱۰۳                                              …