• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۵۰

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ پنجاهم(50) ‌ 3 آذر مـاه‌ 1383 هجری‌شمسی‌ 10شوال‌المکرم‌ 1425 هجری‌ قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌     دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌1384 ـ 1383صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز سه‌شنبه‌ سوم‌ آذرماه‌ 1383         فهرست‌ مندرجات‌ :   1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: ولی‌ ملکی‌،قدرت‌الله علیخانی‌، محمدهادی‌ ربانی‌ و حسن‌کامران‌دستجردی‌.4 ـ بیانات‌ ریاست‌ محترم‌ مجلس‌ …