• مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۱۵۲

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏  جلسه یکصد و پنجاه و دوم(152) 24 مهــرمــاه 1384 هجری‎شمسی 12 رمضان‎المبارک 1426 هجری‎قمری  مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی    دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم1385 ـ 1384صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه بیست و چهارم مهرماه 1384            فهرست مندرجات:   1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‎الله مجید.3 ـ ناطقین قبل ازدستورآقایان: محمدآشوری‎تازیانی، محمدتقی رهبر، حسن کامران‎دستجردی و سیدمحمود ابطحی.4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای …