• تعیین مهلت برای تشکیل هیأت امنای جدید دانشگاه آزاد اسلامی

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    (مصوب جلسه 701 مورخ 1/9/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ دانشگاه آزاد اسلامی       ماده واحده «تعیین مهلت برای تشکیل هیأت امنای جدید دانشگاه آزاد اسلامی» که در جلسه 701 مورخ 1/9/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد اعضای شـورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:       ماده واحده ـ «با عنایت به تبصره بند (هـ) ماده 12 اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی و تصمیم جلسه 696 مورخ 22/6/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تش…
  • اصلاح آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

    شنبه 28 فروردین 1395 04:55
    شماره۱۰۰/۴۱۸۷۴/۹۰۰۰                                                                ۸/۹/۱۳۹۰ جناب آقای تویسرکانی معاون محترم قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بازگشت به نامه شماره ۱۵۵۳۹۶/۹۰ـ ۲۸/۸/۱۳۹۰، ریاست محترم قوه قضائیه با پیـشنهاد اصلاح آئیـن‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران موافقت فرمودند. لذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم اعلام می‌گردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ علی خلفی   شماره۱۵۵۳۹۶/۹۰                                                             …