• رأی شماره‌های ۹۵ـ۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه صدور حکم و برقراری مستمری بازنشستگی بر مبنای زمان اشتغال

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره هـ/۹۰/۱۳۵۶                                                                         ۱/۳/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه : ۱۶/۲/۱۳۹۲          شماره دادنامه: ۹۲ الی ۹۵ کلاسه پرونده : ۹۰/۱۳۵۶ـ۹۱/۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کننده : آقایان ابراهیم محمدی، نوروزعلی زارع مقدم، عوض بیناپور و علی تقی‌زاده خرطومی موضوع شکایت و خواسته : اعـلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش‌کار: تعدادی از کارگران شرکت صنعتی پارس خزر اعلام کرده‌اند که پیش از پایان سال ۱۳۸۳ ب…
 • رأی شماره‌های ۱۰۳ـ۱۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، راجع به مقررات موردعمل هر واحد در خصوص کارکنان، تا تصویب مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره هـ/۹۲/۶۰                                                                             ۱/۳/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه : ۱۶/۲/۱۳۹۲   شماره دادنامه: ۱۰۳ـ۱۰۲   کلاسه پرونده : ۹۲/۷۰ـ۶۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقایان منوچهر کبیری و رضا حقیقی پوده موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : آقای منوچهر کبیری به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که: به استحضار عالی می‌رساند در یک موضوع مشابه مربوط به شکایت دو نفر از کارکنان وزارت جهاد کشاورز…
 • اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۵۵۳۰۲/ت۴۸۹۰۳هـ                                                               ۷/۳/۱۳۹۲ اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری وزارت دادگستری هیئت وزیران در جلسه مورخ ۵/۳/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری ـ مصوب ۱۳۵۵ـ و اصلاحیه بعدی آن، تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی ماده(۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۱۸۱۷/ت۱۷۹۸۵هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳…
 • الحاق بند (۲۳) به ماده (۳) اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۵۵۲۹۱/ت۴۹۱۱۳هـ                                                               ۷/۳/۱۳۹۲ الحاق بند (۲۳) به ماده (۳) اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران وزارت ورزش و جوانان هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد تـبصره ماده (۱۱) قانون فـهرست نهادهـا و مؤسسـات عمومی غیردولتی ـ مصوب ۱۳۷۳ـ تصویب نمود: متن زیر به عنوان بند (۲۳) به ماده (۳) اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران موضوع تصـویب‌نامه شماره ۴۹۶۶/ت۲۶۴۲۹هـ مور…
 • آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۱۰۰/۱۲۳۲۷/۹۰۰۰                                                                ۸/۳/۱۳۹۲ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آئین‌نامه شماره ۱۰۰/۱۲۳۱۱/۹۰۰۰ مورخ ۸/۳/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص (نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات) جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث   شماره۱۰۰/۱۲۳۱۱/۹۰۰۰                                                                ۸/۳/۱۳۹۲ آیین‌نامه نحوه ب…