• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ساخت و ساز در پارکینگ نیاوران (اطلس مال)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۳۰۰/۹۱۶۱                                                                         ۲۸/۲/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ساخت و ساز در پارکینگ نیاوران (اطلس مال) استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران شهردار محترم تهران رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مص…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص انتزاع روستای گرجی محله از شهر رستم‌کلا

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۳۰۰/۹۱۶۴                                                                         ۲۸/۲/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص انتزاع روستای گرجی محله از شهر رستم‌کلا استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رسان…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد طرح ساماندهی کوی رمضان اهواز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۳۰۰/۹۱۸۶                                                                         ۲۸/۲/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد طرح ساماندهی کوی رمضان اهواز استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عال…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص معضلات شهرسازی در استان مازندران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۳۰۰/۹۱۷۰                                                                         ۲۸/۲/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص معضلات شهرسازی در استان مازندران استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محل…
 • واگذاری مسئولیت پیگیری امور شورای توسعه فرهنگ قرآنی در استان‌ها و شهرستان‌ها به شورای فرهنگ عمومی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۲۷۳۳/۹۳/دش                                                                     ۳۰/۲/۱۳۹۳ واگذاری مسئولیت پیگیری امور شورای توسعه فرهنگ قرآنی در استان‌ها و شهرستان‌ها به شورای فرهنگ عمومی (مصوب جلسه ۱۴ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۰ شورای توسعه فرهنگ قرآنی) شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور ـ وزارت کشور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیرو مصوبه «واگذاری مسئولیت پیگیری امور شورای توسعه فرهنگ قرآنی در استان‌ها و شهرستان‌ها به شورای فرهنگ عمومی» مصوب جلسه چهاردهم مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۰ شورای توسعه فرهنگ قرآنی (شماره اب…
 • دستورالعمل اجرایی هزینه اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال ۱۳۹۳

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۲۷۲۸/۹۳/دش                                                                     ۳۰/۲/۱۳۹۳ دستورالعمل اجرایی هزینه اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال ۱۳۹۳ (مصوب جلسه ۲۲ مورخ ۶/۲/۱۳۹۳ شورای توسعه فرهنگ قرآنی) وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی پیوست مصوبه «دستورالعمل اجرایی هزینه اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال ۱۳۹۳» موضوع ردیف ۱۴ـ۵۵۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ که در جلسه ۲۲ مورخ ۶/۲/۱۳۹۳ شورای تو…
 • اصلاح آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۲۳۷۵۴/ت۵۰۱۱۰هـ                                                               ۴/۳/۱۳۹۳ اصلاح آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۲۸/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعـت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد اصـل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین‌نامه اجر…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدحمید طهایی به عنوان استاندار البرز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۲۴۵۲۴/ت۵۰۶۴۱هـ                                                                ۵/۳/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدحمید طهایی به عنوان استاندار البرز وزارت کشور هیأت‌وزیران در جلسه ۴/۳/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۴۲۹۲ مورخ ۴/۳/۱۳۹۳ وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ـ تصویب کرد: آقای سیدحمید طهایی به عنوان استاندار البرز تعیین می‌شود. معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌ خدمات تشخیصی و درمانیدر بخش دولتی در سال ۱۳۹۳

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۲۱۴۶۶/ت۵۰۳۹۹هـ                                                             ۳۰/۲/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌ خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۲۴/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت …
 • تصویب‌نامه در خصوص مبالغ پرداختی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، بابت خسارت تأخیر در پرداخت قراردادهای خرید برق از نیروگاه‌های بخش خصوصی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۲۴۵۲۵/ت۴۹۹۲۱هـ                                                               ۵/۳/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص مبالغ پرداختی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، بابت خسارت تأخیر در پرداخت قراردادهای خرید برق از نیروگاه‌های بخش خصوصی وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت‌وزیران در جلسه ۴/۳/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۳۷۸۱۱/۹۲ مورخ ۲/۹/۱۳۹۲ وزارت نیرو و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد: مبالغ پرداختی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، بابت خسارت تأخیر…