• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی کشت و صنعت فتح‌المبین به محدوده شهر کاشان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
    شماره۳۰۰/۳۴۶۷۵                                                                       ۲۲/۵/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی کشت و صنعت فتح‌المبین به محدوده شهر کاشان استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۲ خود موضوع الحاق اراضی کشت و صنعت فتح‌المبین به محدوده شهر کاشان را مورد بررسی قرارداد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود: مقرر گردید کمیته منتخب شورای عالی شامل آقایان: مهندس مجیدی، مهند…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح مجموعه شهری اصفهان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۳۴۰۰۹                                                                       ۲۰/۵/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح مجموعه شهری اصفهان استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان پیرو نامه شماره ۳۰۰/۲۶۱۳۸ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۲ موضوع اعلام نتیجه بررسی طرح مجموعه شهری اصفهان در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران باستحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ طرح موضوع مجموعه شهری اصفهان را پیرو جلسه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ خود مورد بررسی…
 • مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص تهیه طرح ICZM برای جزیره‌هندورابی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۳۴۲۲۶                                                                       ۲۱/۵/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تهیه طرح ICZM برای جزیره هندورابی استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ خود با عنایت به درخواست منطقه آزاد کیش و ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی مقرر نمود طرح مدیریت یکپارچه سواحل (ICZM) جزیره هندورابی در چارچوب طرح ICZM سواحل جنوب مصوب مورخ ۵/۷/۱۳۸…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی سنندج

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۳۳۹۸۰                                                                       ۲۰/۵/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی سنندج استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ خود موضوع مغایرت سنندج مربوط اصلاح بند ۸ مصوبه طرح جامع سنندج مورخ ۷/۵/۱۳۸۷ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را مورد بررسی قرارداد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود: در اجرای مواد ۶ و ۷ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و ع…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر نام ناحیه طبس

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۳۴۶۸۲                                                                      ۲۲/۵/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییرنام ناحیه طبس استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ خود با توجه به تغییر انجام شده در تقسیمات سیاسی استانهای یزد و خراسان جنوبی، (براساس مصوبه شماره ۲۵۲۵۵۴/ت ۴۶۷۳۶ه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ هیأت محترم وزیران) موضوع انتزاع شه…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر اینچه‌برون

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۳۴۳۰۲                                                                       ۲۱/۵/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر اینچه برون استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان در اجـرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای ع…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح حریم شهر جدید پردیس

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۳۴۷۲۷                                                                      ۲۲/۵/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح حریم شهر جدید پردیس استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۲ حریم شهر جدید پردیس را در بخش شرقی فاز ۱۱ را جهت رفع تداخل با محدوده شهرستان شمیرانات مطابق نقشه پیوست اصلاح و مقرر نمود مرز تقسیمات سیاسی دو شهرستان پردیس و شمیرانات در نقطه مذکور بر حریم شهر جدید پردیس و شمیرانات در نق…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی تهران (تعاونی مسکن مجلس شورای اسلامی در سوهانک)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۳۴۳۲۹                                                                       ۲۱/۵/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی تهران  (تعاونی مسکن مجلس شورای اسلامی در سوهانک) شهردار محترم تهران ـ رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۲ خود با تغییر تراکم مسکونی اراضی به مساحت ۱۶۸۳۱ مترمربع (به نشانی خیابان اصلی سوهانک ـ کوچه بشارت ـ بلوک ۳ D ۱۳) از پهنه ۲۴۱ R (مسکونی ویژه ـ بافت مسکونی ارزشمند سبز) به مجتمع بلندمرت…
 • رأی شماره ۳۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۲۸۷/ت۱۶۲۹۵هـ ـ ۱۹/۸/۱۳۷۵ هیأت وزیران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره هـ/۸۸/۷۷۸                                                                           ۶/۵/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه : ۲۱/۵/۱۳۹۲     شماره دادنامه: ۳۶۰       کلاسه پرونده : ۸۸/۷۷۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۲۸۷/ت۱۶۲۹۵هـ ـ ۱۹/۸/۱۳۷۵ هیأت وزیران گردش کار : قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبی…
 • اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۱۱۹۴۷/ت۴۹۵۰۶هـ مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۲

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۱۲۵۹۶/۴۹۵۰۶                                                                    ۳/۶/۱۳۹۲ اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۱۱۹۴۷/ت۴۹۵۰۶هـ مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۲ وزارت نیرو ـ دفتر هیئت دولت نظر به اینکه در ترکـیب کمیسیون اقتصاد، موضـوع تصویب‌نامه شـماره ۱۱۱۹۴۷/ت۴۹۵۰۶هـ مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۲ «وزیر نیرو» به اشتباه تحریر نشده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود. دبیر هیأت دولت ـ علی صدوقی…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدباقر نوبخت ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ به سمت سخنگوی دولت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۱۴۲۴۸/ت۴۹۵۴۰هـ                                                              ۷/۶/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدباقر نوبخت ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ به سمت سخنگوی دولت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ نهاد ریاست جمهوری هیئت وزیران در جلسه مورخ ۶/۶/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: آقای محمدباقر نوبخت ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ به سمت سخنگوی دولت تعی…
 • تصویب‌نامه در خصوص لغو کلیه کارگروه‌ها، شوراها، کمیسیون‌ها، ستادها و سایر عناوین مشابه (به استثنای کمیسیون‌های دایمی دولت)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۱۴۲۴۷/ت۴۳۵۰۵هـ                                                              ۷/۶/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص لغو کلیه کارگروه‌ها، شوراها، کمیسیون‌ها، ستادها و سایر عناوین مشابه (به استثنای کمیسیون‌های دایمی دولت) دفتر هیئت دولت هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳/۶/۱۳۹۲ به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: کلیه کارگروه‌ها، شوراها، کمیسیون‌ها، ستادها و سایر عناوین مشابه (به استثنای کمیـسیون‌های دایمـی دولت) که تا تاریخ ۲۷/۵/۱۳۹۲ براساس مصـوبات …
 • تصویب‌نامه در خصوص حذف جزء «د» بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۱۴۲۴۹/ت۳۸۸۵۴هـ                                                              ۷/۶/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص حذف جزء «د» بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ وزارت کشور ـ دفتر هیئت دولت هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳/۶/۱۳۹۲ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: جزء «د» بند (۱) تصویب‌نامه شـماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ حذف می‌شود. معاون اول رییس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای ولی‌الله سیف به عنوان رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۱۳۱۲۰/ت۴۹۵۱۴هـ                                                              ۴/۶/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای ولی‌الله سیف  به عنوان رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی  ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳/۶/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید مجمع عمومی بانکها و به استناد بند (۱) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ـ تصویب…
 • تصویب‌نامه در خصوص تشکیل شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ                                                              ۵/۶/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تشکیل شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی  و ویژه اقتصادی نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور خارجه ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت دادگستری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی…