• فهرست قوانین منسوخ صریح در بازه زمانی ۲۳/۱۱/۱۳۵۷ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۰

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۷۴۲۶۹                                                                           ۶/۱۲/۱۳۹۱ جناب آقای محمد سینجلی جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور مستنداً به بند (۵ ـ۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ و ماده (۷) دستورالعمل اجرایی قانون یادشده مصوب ۱۹/۵/۱۳۸۹ بدینوسیله سومین فهرست موارد موضوع بند یادشده (مربوط به بازه زمانی ۲۳/۱۱/۱۳۵۷ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ هجـری شمسی) جهت انتشار در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد و لازم به توضیح می‌باشد: ۱ـ فهرست مذکور جنبه اعلامی …
 • نرخ دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۲

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۲۵۳۹۹/۰۱/۹۱                                                                     ۶/۱۲/۱۳۹۱ جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور احتراماً به پیوست تعیین نرخ دیه کامله در ماههای غیرحرام توسط ریاست محترم قوه قضائیه که طی شماره ۱۰۰/۴۶۷۳۷/۹۰۰۰ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۱ ابلاغ گردیده است و از ابتدای سال ۱۳۹۲ لازم‌الاجراء می‌باشد جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد. وزیر دادگستری ـ سیدمرتضی بختیاری   شماره۱۰۰/۴۶۷۳۷/۹۰۰۰                                                               ۵/۱۲/۱۳۹۱ جناب …
 • اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۲۱۹۶۰۴/ت۴۸۸۰۲ک مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۱

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۲۴۰۵۲۵/ت۴۸۸۰۲هـ                                                            ۶/۱۲/۱۳۹۱ اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۲۱۹۶۰۴/ت۴۸۸۰۲ک مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۱ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در بـند (۲) تصـویب‌نامـه شـماره ۲۱۹۶۰۴/ت۴۸۸۰۲ک مـورخ ۹/۱۱/۱۳۹۱ عـبارت «بلافاصـله پس از دریافـت وجه از خریدار» جایگزین عبارت « در دوره‌های سه ماهه» می‌شود.                           …