• آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۹۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۱۱۷۴۸/ت۴۸۱۵۲هـ                                                              ۵/۶/۱۳۹۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت وزارت نیرو ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور سازمان حفاظت محیط زیست هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، کشور، نفت، نیرو، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند (الف) ماده (۱۹۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه…
 • آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۱۱۷۳۶/ت۴۷۱۶۱هـ                                                             ۵/۶/۱۳۹۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت دادگستری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۵۵۹۸۵۸/۱ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۰ وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی و به‌استناد تبصره ماده (۷) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب …
 • تصویب‌نامه درخصوص دایرنمودن فرمانداری ویژه در شهرستان میناب

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۱۲۳۲۱/ت۴۸۰۱۸هـ                                                              ۵/۶/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص دایرنمودن فرمانداری ویژه در شهرستان میناب وزارت کشور هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۱ که در مرکز استان هرمزگان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: وزارت کشور مکلف است در شهرستان میناب نسبت به دایر نمودن فرمانداری ویژه اقدام نماید. معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی…
 • قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین‌المللی آموزش اولیاء

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۲۶۰۵۸/۷                                                                           ۱۶/۵/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۷۴۳۰۴/۳۹۷۱۹/۱ مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۷ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین‌المللی آموزش اولیاء که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱/۵/۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میگرد…