• آیین‌نامه تأسیس و فعالیت کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۱۹۱۲/۹۲/دش                                                                     ۳۰/۲/۱۳۹۲ آیین‌نامه تأسیس و فعالیت کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار (مصوب جلسه ۳۰ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور) ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ـ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت جهاد کشاورزی جهاد دانشگاهی ـ مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری آیین‌نامه «تأسیس و فعا…
 • اساسنامه دانشگاه غیردولتی ـ غیرانتفاعی علامه حلی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۱۶۵۷/۹۲/دش                                                                     ۲۴/۲/۱۳۹۲ اساسنامه دانشگاه غیردولتی ـ غیرانتفاعی علامه حلی (مصوب جلسه ۷۳۲ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اساسنامه «دانشگاه غیردولتی ـ غیرانتفاعی علامه حلی» که در جلسه ۷۳۲ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۱ رئیس شورای تخصصی حوزوی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود: ماده۱ـ به‌منظور تحقق اهداف مندرج در «کلیات آیین‌نامه تأ…
 • اختصاص سهمیه به داوطلبان مناطق زلزله‌زده استان آذربایجان شرقی (اهر، هریس، ورزقان و خاروانا)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۱۶۵۳/۹۲/دش                                                                     ۲۴/۲/۱۳۹۲ اختصاص سهمیه به داوطلبان مناطق زلزله‌زده استان آذربایجان شرقی (اهر، هریس، ورزقان و خاروانا) (مصوب جلسه ۷۳۲ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ـ سازمان سنجش آموزش کشور ماده واحده «اختصاص سهمیه به داوطلبان مناطق زلزله‌زده استان آذربایجان شرقی (اهر، هریس، ورزقان و خاروانا)» که در جلسه ۷۳۲ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۲ شورای عالی ا…
 • تشکیل کارگروه عناوین سال

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۱۶۵۶/۹۲/دش                                                                     ۲۴/۲/۱۳۹۲ تشکیل کارگروه عناوین سال (مصوب جلسه ۷۳۲ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه «تشکیل کارگروه عناوین سال» که در جلسه ۷۳۲  مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود: ماده۱ـ با هدف پیگیری عناوین سال اعلام‌شده از سوی مقام معظم رهبری، کارگروهی با عنوان «کارگروه عنا…
 • تکمیل بند یک فصل دوم مصوبه سیاست‌های ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌های مذهبی (مصوب جلسه ۶۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۱۶۵۴/۹۲/دش                                                                     ۲۴/۲/۱۳۹۲ تکمیل بند یک فصل دوم مصوبه سیاست‌های ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌های مذهبی (مصوب جلسه ۶۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) (مصوب جلسه ۷۳۲ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) سازمان تبلیغات اسلامی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مصوبه « تکمیل بند یک فصل دوم مصوبه سیاست‌های ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌های مذهبی (مصوب جلسه ۶۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی)» که در جلسه ۷۳۲ مورخ  ۲۰/۱/۱۳۹۲ شورای عالی انقلا…
 • اختصاص سهمیه به جانبازان قطع نخاعی برای پذیرش بدون آزمون در مقاطع تحصیلات تکمیلی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۱۶۵۵/۹۲/دش                                                                     ۲۴/۲/۱۳۹۲ اختصاص سهمیه به جانبازان قطع نخاعی برای پذیرش بدون آزمون در مقاطع تحصیلات تکمیلی (مصوب جلسه ۷۳۲ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ـ سازمان سنجش آموزش کشور ماده واحده «اختصاص سهمیه به جانبازان قطع نخاعی برای پذیرش بدون آزمون در مقاطع تحصیلات تکمیلی» که در جلسه ۷۳۲ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به …
 • اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۴۸۰۰۳/ت۴۷۶۳۲هـ                                                              ۳۱/۲/۱۳۹۲ اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بنـد (د) مـاده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهـوری اسـلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب نمود: اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها، موضوع تصویب‌نامه …
 • اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۴۸۱۱۶/ت۴۸۲۸۴هـ                                                              ۳۱/۲/۱۳۹۲ اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت‌وزیران درجلسه مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی ‌و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: الف ـ آیین‌نامه اجرایی بند (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، موضـوع تصویـب‌نامه شماره ۱۵۸۱۹۱/ت۴۸۲۸۴ه…
 • اصلاح تصویب‌نامه تشکیل شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۴۷۹۹۸/ت۴۳۵۰۵هـ                                                             ۳۱/۲/۱۳۹۲ اصلاح تصویب‌نامه تشکیل شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۲ به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در تصویب‌نامه شماره ۲۴۲۸۰۵/ت۴۳۵۰…
 • اصلاح تصویب‌نامه شماره ۶۸۰۸۲/ت۳۶۸۹۹هـ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۶

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۵۲۴۷۳/ت۴۸۵۶۶هـ                                                                ۵/۳/۱۳۹۲ اصلاح تصویب‌نامه شماره ۶۸۰۸۲/ت۳۶۸۹۹هـ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۶ وزارت نیرو هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: تصویب‌نامه شماره۶۸۰۸۲/ت۳۶۸۹۹هـ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۶ در خصوص شهرستان‌های دهلران، دره‌شهر، آبدانان، لامرد و مهر و استان قم به شرح زیر اصلاح می‌شود:                                   معاون اول رییس جمهور ـ محمد…
 • اصلاح ماده (۲) تصویب‌نامه شماره ۲۴۷۲۸۵/ت۴۷۰۵۰هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۴۸۰۳۳/۴۷۰۵۰                                                                   ۳۱/۲/۱۳۹۲ اصلاح ماده (۲) تصویب‌نامه شماره ۲۴۷۲۸۵/ت۴۷۰۵۰هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور نظر به اینکه در ماده (۲) تصویب‌نامه شماره ۲۴۷۲۸۵/ت۴۷۰۵۰هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰، عبارت «مطابق ماده (۱)» بعد از عبارت «ابلاغ این آیین‌نامه» تحریر نشده است، لذا مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود. دبیر هیأت دولت ـ علی صدوقی…
 • اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۰۲۹۸۳/ت۴۸۶۲۰هـ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۴۷۷۹۲/ت۴۸۶۲۰هـ                                                              ۳۱/۲/۱۳۹۲ اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۰۲۹۸۳/ت۴۸۶۲۰هـ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: تـصویب‌نامه شـماره ۲۰۲۹۸۳/ت۴۸۶۲۰هـ مـورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱ـ اعمال بندهای (۱)، (۲) و (۴) در مورد نیروهای مسلح منوط به اذن فرماندهی …
 • تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور نسبت به ایجاد معاونت طب سنتی ایرانی ـ اسلامی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۴۴۳۵۱/ت۴۸۹۲۳ن                                                              ۲۸/۲/۱۳۹۲ تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور نسبت به ایجاد معاونت طب سنتی ایرانی ـ اسلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه احیا و توسعه نظام طب سنتی به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود: ۱ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است به استناد تبصره (۳) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران …
 • الحاق وزیر نیرو به ترکیب شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاههای اجرایی در زمینه مالکیت معنوی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۴۷۷۱۳/ت۳۵۹۰۴هـ                                                              ۳۱/۲/۱۳۹۲ الحاق وزیر نیرو به ترکیب شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاههای اجرایی در زمینه مالکیت معنوی وزارت نیروـ وزارت امور خارجه ـ وزارت دادگستری ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ‌ ـ وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد اصل …
 • آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۰۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره ۴۸۰۱۲/ت۴۸۹۴۶هـ                                                             ۳۱/۲/۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، مـعدن و تجـارت و معـاونت برنامه‌ریـزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استنـاد بنـد (الف) ماده (۱۰۴) قانـون برنامه پنـجساله پنجم توسعه جمهوری اسـلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:   آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده…
 • تصویب‌نامه درخصوص تعیین سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت در مؤسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه‌شناسی (ریسکام)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۴۷۷۷۵‌/ ت۴۹۰۴۷هـ                                                            ۳۱/۲/۱۳۹۲ تصویب‌نامه درخصوص تعیین سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت در مؤسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه‌شناسی (ریسکام) سازمان ملی استاندارد ایران هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱۰۱۴ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطب…
 • قانون اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین‌المللی انرژی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۹۳۱۶/۶۹                                                                           ۲۱/۲/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۳۲۲۸۱/۴۷۸۲۹ مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین‌المللی انرژی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۳/۲/۱۳۹۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ …