• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر گلمکان

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۳۰۰/۱۵۴۷                                                                         ۲۱/۱/۱۳۹۵ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر گلمکان استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی احتراماً در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران شهری، به پیوست دو سری اسناد و مدارک طرح جامع ـ تفصیلی شهر گلمکان موضوع مصوبه مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۴ شورای عالی به شرح ذیل جهت اجراء…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بررسی مجدد طرح جامع شهر نیشابور

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۳۰۰/۵۶۲۷۱                                                                     ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بررسی مجدد طرح جامع شهر نیشابور استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی         به استحضار می‌رساند: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۴، پس از طرح موضوع درخواست مقامات شهرنیشابور مبنی بر بازنگری در مصوبه طرح  جامع شهر نیشابور درمورد اراضی واقع در شرق شهرنیشابور ودرمجاورت جاده باغرود (شمال بیمارستان حکیم)، پیرو…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر خمینی شهر

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۳۰۰/۱۵۵۰                                                                         ۲۱/۱/۱۳۹۵ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر خمینی شهر استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان به استحضار می‌رساند: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ طرح جامع شهر خمینی‌شهر استان اصفهان را که در جلسه مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۳ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان به تصویب رسیده  بود مورد بررسی قرارداد و ضمن تأئید مفاد صورتجلسه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ کمیته ف…
 • انتخاب یک عضو جدید در شورای فرهنگ عمومی

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۱۲۷۵/۹۵/دش                                                                     ۲۹/۱/۱۳۹۵ مصوبه انتخاب یک عضو جدید در شورای فرهنگ عمومی (مصوب جلسه ۷۷۴ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ شورای فرهنگ عمومی مصوبه «انتخاب یک عضو جدید در شورای فرهنگ عمومی» که در جلسه ۷۷۴ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۴ معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «ـ معاون رئیس‌جمهور در…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه خوارزمی

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۸۳۷/۹۵/دش                                                                       ۲۲/۱/۱۳۹۵ مصوبه تأیید انتخاب رئیس دانشگاه خوارزمی (مصوب جلسه ۷۷۵ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه خوارزمی» که در جلسه ۷۷۵ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «ـ آقای دکتر محمدعلی سبحان‌اللهی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب ف…
 • اصلاح مصوبه شماره ۱۱۸۵۲/۹۳/۲۰۶ ـ ۵/۹/۱۳۹۳ شورای عالی اداری

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۲۷۵۲۴                                                                              ۳۰/۱/۱۳۹۵ اصلاح مصوبه شماره ۱۱۸۵۲/۹۳/۲۰۶ ـ ۵/۹/۱۳۹۳ شورای عالی اداری تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، نهادهای عمومی غیر دولتی و استانداری‌ها شورای عالی اداری در یکصـد و هفتاد و چهارمین جلسـه مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۴، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به منظور تطبیق ترکیب اعضای شورای راهبری توسعه مدیریت استان با مفاد مصوبه شماره ۱۲۹۹۱/۹۳/۲۰۶ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۳ شورای عالی اداری، موضوع تشکیل سازمان مدیریت…
 • الحاق ماده (۲۲) به آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۱۰۹۵۹/ت۵۳۰۰۷هـ                                                               ۴/۲/۱۳۹۵ الحاق ماده (۲۲) به آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۸/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: الف ـ در بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۰۳۵۵۱/ت۵۲۴۲۷هـ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹…
 • رأی شماره ۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار می‌باشد

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره هـ/۹۵/۱۱۷                                                                               ۴/۲/۱۳۹۵ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۳۱ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین   تاریخ دادنامه: ۲۴/۱/۱۳۹۵           شماره دادنامه: ۳۱        کلاسه پرونده: ۹۵/۱۱۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوا…
 • رأی شماره ۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره۳۶۴۷۳ ـ ۳/۸/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر سبزوار در تجویز عوارض بر قراردادهای پیمانکاری و افزایش نرخ آن از نیم درصد به یک درصد مغایر قانون است و ابطال می‌شود

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره هـ/۹۱/۵۷۲                                                                          ۴/۲/۱۳۹۵ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۳۰ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ با موضوع: «مصوبه شماره ۳۶۴۷۳ ـ ۳/۸/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر سبزوار در تجویز عوارض بر قراردادهای پیمانکاری و افزایش نرخ آن از نیم درصد به یک درصد مغایر قانون است و ابطال می‌شود» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.   مدیرکل هیأت عم…
 • رأی شماره ۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۸ دستور اداری شماره ۸۱/۵۰۱۵ ـ ۷/۹/۱۳۷۹معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در خصوص اعلام بطلان سوابق مربوط به لحاظ تأخیر در پرداخت حق بیمه خلاف قانون است و ابطال می‌شود

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۹۲/۸۵۷                                                                             ۴/۲/۱۳۹۵ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۲۹مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ با موضوع: «بند ۸ دستور اداری شماره ۸۱/۵۰۱۵ ـ ۷/۹/۱۳۷۹معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در خصوص اعلام بطلان سوابق مربوط به لحاظ تأخیر در پرداخت حق بیمه خلاف قانون است و ابطال می‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدی…
 • نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۱۰۱۰هـ/ب                                                                         ۱۶/۱/۱۳۹۵ نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»   ۸۵۹                                                                                                             ۱     حجت‌الاسلام والم…
 • قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۳۷۳۳/۴۴۵                                                                         ۲۸/۱/۱۳۹۵ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد…
 • قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۳۷۴۴/۳۷۳                                                                         ۲۸/۱/۱۳۹۵ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئی…
 • قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۴۵۱۷/۵۱۸                                                                         ۳۰/۱/۱۳۹۵ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست‌ و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ ایران قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور که با عنوان «طرح یک‌فوریتی بهینه‌سازی مصرف آب شرب» به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس م…
 • قانون اصلاح ماده (۸) قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره ۳۷۰۸ /۱۳۸                                                                         ۲۸/۱/۱۳۹۵ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۱۹۹۵۱/۴۷۴۳۴ مورخ ۱۸ /۶/۱۳۹۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (۸) قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلا…
 • قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲۲) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۳۷۳۷/۳۰۳                                                                         ۲۸/۱/۱۳۹۵ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲۲) قانون اساسنامه جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۵ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شو…
 • قانون اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای تابعه یا وابسته به آنها

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۳۷۴۰/۴۷۰                                                                         ۲۸/۱/۱۳۹۵ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۳۱۳۸۱/۴۹۸۱۱ مورخ ۲۵ /۳/۱۳۹۳ در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای تابعه یا وابسته به آنها که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی …
 • قانون اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست محیطی

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۳۷۴۷/۱۳۰                                                                         ۲۸/۱/۱۳۹۵ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۸۷۰۴۶/۴۶۱۱۸ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ ایران قانون اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط‌زیست در ارتباط با جرائم زیست‌محیطی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۷/۱۲/…
 • قانون اعتباراسناد عادی وامهای‌پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به‌اعضاء

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۳۷۲۹/۸۸                                                                           ۲۸/۱/۱۳۹۵ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف بـه نـامـه شمـاره ۲۲۷۲۳۳/۴۳۶۲۹ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۹ در اجرای اصـل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ ایران قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء که با عنوان لایحه اصلاح قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء مصو…