• رأی شماره‌های ۴۳۱ـ۴۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ۲ ماده ۵۸ آیین‌نامه استخدامی جهاد دانشگاهی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره هـ/۸۹/۳۷۴                                                                          ۴/۸/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه : ۱/۷/۱۳۹۲        شماره دادنامه: ۴۳۱ـ۴۳۰ کلاسه پرونده : ۸۹/۳۷۴ـ ۹۰/۱۵۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای محمدکیا کجوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۲ ماده ۵۸ آیین‌نامه استخدامی جهاد دانشگاهی و الزام جهاد دانشگاهی به برگشت مرخصیهای کسر شده در ایام کاری بعد از تعطیلات نوروزی در طی ۲۲ سال گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ ماده ۵۸ آیین‌نامه استخدام…
 • اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴۵) اصلاحی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۳۲۹۵۸/ت۴۹۱۶۶هـ                                                              ۴/۸/۱۳۹۲ اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴۵) اصلاحی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور   سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هیئت وزیران درجلسه مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۵۶/۹۲۲۱۰ مورخ ۲/۲/۱۳۹۲ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد تبصره (۴۵) اصلاحی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴۵) اصلاحی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور، موضوع تصویب‌نامه ش…
 • تنفیذ و اجرای تصویب‌نامه‌های شماره ۱۳۵۲۸/ت۴۷۹۱۷هـ و شماره ۱۷۱۲۰/ت۴۹۰۴۲هـ در خصوص سود بازرگانی کالاهای مشمول آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۳۲۹۵۷/ت۴۹۰۴۲هـ                                                             ۴/۸/۱۳۹۲ تنفیذ و اجرای تصویب‌نامه‌های شماره ۱۳۵۲۸/ت۴۷۹۱۷هـ و شماره ۱۷۱۲۰/ت۴۹۰۴۲هـ در خصوص سود بازرگانی کالاهای مشمول آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۲۲۲۲مورخ ۶/۷/۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: تصویب‌نامه شـماره…
 • تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروهی جهت تنظیم فهرست کشورهای هدف توسعه گردشگری خارجی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۳۳۵۱۳/ت۴۸۸۲۵هـ                                                             ۵/۸/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروهی جهت تنظیم فهرست  کشورهای هدف توسعه گردشگری خارجی وزارت امورخارجه ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هیئت وزیـران در جلسه مورخ ۱/۸/۱۳۹۲ بنا به پیشـنهاد مشترک شـماره ۴۵۵/۹۱۲۱۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۱ وزارت امور خارجه و سازمان میراث فرهنـگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد تبصره (۴۳) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور …