• تصویب‌نامه درخصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف‌های تعرفه جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۵۳۹۶۵/ت۵۲۱۷۱هـ                                                               ۳/۵/۱۳۹۴ تصویب‌نامه درخصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف‌های تعرفه جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات  صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت‌وزیران در جلسه ۲۴/۴/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۹۱۰۶۴/۶۰ مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی‌ و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاها…
 • تصویب‌نامه درخصوص طرح‌ها و پروژه‌های مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه در سال ۱۳۹۴

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۵۳۸۳۴/ت۵۲۱۳۹هـ                                                              ۱/۵/۱۳۹۴ تصویب‌نامه درخصوص طرح‌ها و پروژه‌های مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه در سال ۱۳۹۴ وزارت نیروـ وزارت کشورـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورـ سازمان حفاظت محیط‌زیست هیئت‌‌وزیران در جلسه ۲۴/۴/۱۳۹۴به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یک‌صد و سی ‌و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: …
 • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۸۴۱/۹۴/۷                                                                            ۳/۴/۱۳۹۴ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به فروردین ماه ۱۳۹۴ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می‌گردد. مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور   ۳۴۱ شماره پرونده ۲۲۳۲ ـ ۵۹ ـ ۹۳ سؤال فرزندی با شرایط امکان لحوق به پدر از همسر دائمی متولد شده و پدر برای وی شناسنامه اخذ نموده است. حدود…
 • تنفیذ آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۵۳۸۴۵/ت۵۲۱۴۶هـ                                                               ۱/۵/۱۳۹۴ تنفیذ آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت‌وزیران در جلسه ۲۴/۴/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور تصویب کرد: آیی…
 • آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره ۵۴۴۱۸/ت۵۲۱۴۲هـ                                                             ۳/۵/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صندوق توسعه ملی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۴/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۲۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد…
 • آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۵۴۵۳۲/ت۵۲۱۴۴هـ                                                              ۳/۵/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۲۴/۴/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبـصره (۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، آییـن‌نامه اجـرایی تبصـره یادشـده را به شرح زیر تصویب کرد:   آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور ماده۱ـ در این…
 • تصویب‌نامه در خصوص افزایش ترکیب اعضای کارگروه موضوع ماده (۶) آیین‌نامه حمایت از ابداعات و اختراعات مؤثر در بهبود ایمنی و مصرف سوخت و آلایندگی وسایل نقلیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۵۴۷۵۹/ت۵۲۰۲۰هـ                                                              ۴/۵/۱۳۹۴ تصویب‌نامه در خصوص افزایش ترکیب اعضای کارگروه موضوع ماده (۶) آیین‌نامه حمایت از ابداعات و اختراعات مؤثر در بهبود ایمنی و مصرف سوخت و آلایندگی وسایل نقلیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت نفت ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان ملی استاندارد ایران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور معاونت اجرایی رئیس‌جمهور هیأت وزیر…
 • نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»   ۸۵۰                                                                                                     ۱     شماره۲۹۷۰۸هـ/ب                                                                         ۳/۵/۱۳۹۴ حجت الاسلام والمسلم…