• اساسنامه بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 584 مورخ 9/3/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)        مقدمه:       بازی‌های ویدئویی و رایانه‌ای به لحاظ تأثیرگذاری خود در زمینه فرهنگ‌سازی، رشد و تکوین شخصیت فرهنگی و علمی و ایفای نقش‌های آموزشی و کمک آموزشی و همچنین پرکردن بخشی از اوقات فراغت گروه‌های سنی مختلف جامعه از جایگاه ویژه‌ای و مهمی برخوردار می‌باشند. بنا به اهمیت مزبور، توجه بیش از پیش به برنامه‌ریزی برای تولید محصولات فرهنگی جدید (همچون بازی‌های رایانه‌ای مناسب) و اهتمام ویژه به امر نخبگان جهت شناسایی و ساماندهی آنان به منظو…
 • اصلاح مصوبه ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی (مصوب جلسه ۵۴۰ مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۳)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 584 مورخ 9/3/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)        شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 584 مورخ 9/3/1385 اصلاح بندها از مصوبه ضوابط ناظر به فعالیت نشریات دانشگاهی (مصوب جلسه 540 مورخ 26/3/1383) را به شرح ذیل تصویب نمود:       « 1ـ در شق 4 و 5 بند 2 ماده 2 به ترتیب تعداد اعضای هیأت علمی و نمایندگان مدیران مسؤول نشریات از 2 نفر به 3 نفر افزایش می‌یابد.       2ـ در شق 2 بند 4 ماده 2 معاونت امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جایگزین مدیرکل فرهنگی وزارت یا دستگاه متبوع می‌شود.»…
 • عضویت رؤسای دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در شورای دانشگاه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 584 مورخ 9/3/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)        شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 584 مورخ 9/3/1385 عضویت رؤسای دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در شورای دانشگاه را به شرح ذیل تصویب نمود:       « عبارت ذیل به عنوان بند هـ به ماده 13 «آیین‌نامه مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب جلسه 249 مورخ 11/4/1370» الحاق می‌شود:       هـ) رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه» معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی…