• اصلاحیه رأی ۶۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شنبه 28 فروردین 1395 04:58
    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور اصلاحیه             پیرو نامه شماره هـ/87/328 مورخ 8/10/1387 و بازگشت به نامه شماره 744/9 مورخ 14/10/1387 درخصوص درج دادنامه شماره 642 مورخ 24/9/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در صفحه 6 روزنامه رسمی شماره 18598 مورخ 12/10/1387، نظر به اینکه در نام شاکی پرونده اشتباه رخ داده است. بدین وسیله نام شاکی از خانم عفت جلالی به آقای رضا حسین‌زاده، اصلاح می‌شود. معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی…
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم کلیه استانهااعضا محترم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران           شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 25/9/1387 خود، ضمن تأیید کلیات طرح‌های پیشنهادی « ضوابط و مقررات پاکسازی و بهسازی نماها و جداره‌های شهری»، « مناسب‌سازی پیاده راهها در معابر شهری» و « ضوابط و مقررات ساماندهی به منظر شهری» (پیشنهادی وزارت مسکن و شهرسازی) مقرر نمود که موضوع با رویکردهای موردنظر شورا در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت کشورـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میر…