• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۳۶۳

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ سیصد و شصت‌ و سوم‌ 16 مـهـر مــاه‌ 1382 هجری ‌شمسی‌ (363) 11 شعبان‌المعظم‌ 1424 هجری‌ قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌     دوره‌ ششم‌ ـ اجلاسیه‌ چهارم‌ 1383 ـ 1382 صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز چهارشنبه‌ شانزدهم‌ مهرماه‌ 1382         فهرست‌ مندرجات‌ : 1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: مختار وزیری‌ ـ محمدرضا سعیدی‌ ـ علی‌ قنبری‌ و سیدجلال‌ موسوی‌.4 ـ بیانات‌ ری…