• اصلاح ردیف (۸) جدول بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۵۹۸/ت۴۵۳۵۲هـ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۱

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۹۲۳۲۳/۴۵۳۵۲                                                               ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ اصلاح ردیف (۸) جدول بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۵۹۸/ت۴۵۳۵۲هـ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی ‌ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نظر به ایـراد تحریری در ردیـف (۸) جـدول بنـد (۲) تصویـب‌نامه شماره ۱۴۱۵۹۸/ت۴۵۳۵۲هـ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۱، نام «شرکت ذغالسنگ طبس شرقی» به «شرکت ذغالسنگ پروده طبس» اصلاح می‌شود. دبیر هیأت دولت ـ محسن حا…
 • اصلاح ماده (۳) اساسنامه صندوق توسعه صنایع دریایی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۹۲۴۵۰/ت۵۰۱۳۳هـ                                                         ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ اصلاح ماده (۳) اساسنامه صندوق توسعه صنایع دریایی وزارت صنعت، معدن و تجارت هیأت وزیران در جلسه ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد شماره ۲۲۹۰۹۸/۶۰ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی ـ مصوب ۱۳۸۷ـ تصویب کرد: در ماده (۳) اساسنامه صندوق توسعه صنایع دریایی موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۲۸۵۹/ت۴۰۵۵۰هـ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۹، مرکز اصلی صندوق از «بندرعباس» به «تهران» تغییر…
 • اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۷۱۱۸۱/۱۸                                                                       ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران پیرو نامه شماره ۷۱۸۱/۱۸ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۲ در مورد ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحیه زیر برای لحاظ در بند (ذ) ماده (۲) قانون ابلاغ می‌شود: در انتهای بند (ذ) ماده (۲) به جای عبارت «ماده (۱۰) این قانون» عبارت «ماده (۱۳) این قانون» جایگزین شود. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   شماره۱۹۲۳۹۵                       …
 • تنفیذ آئین‌نامه اجرایی بند (۱۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۹۲۳۱۰/ت۵۰۳۵۳هـ                                                         ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ تنفیذ آئین‌نامه اجرایی بند (۱۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور وزارت جهاد کشاورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تأمین اجتماعی و به استناد بند (و) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد: آئین‌نامه اجرایی بند (۱۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۲۷۲۷/ت۴۷…
 • آئین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۹۲۴۴۶/ت۵۰۳۵۲هـ                                                          ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت ‌وزیران در جلسه ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، آئین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:   آئین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) قانون…
 • آئین‌نامه اجرایی بند (م) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۹۲۳۰۱/ت۵۰۳۵۱هـ                                                         ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند (م) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، آئین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:   آئین‌نامه اجرایی بند (م) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور ماده۱ـ …
 • ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۹۲۴۴۱/ت۵۰۳۲۷هـ                                                         ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت‌وزیران در جلسه ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ به پیشنهاد شماره ۱۱۴۰۲۷ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی‌ و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:   ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور ماده۱ـ در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می…
 • قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۸۶۴۰۰/۳۸۰                                                                      ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۲۶۹۳۱/۴۹۱۴۶ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۲ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پ…