• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص کاهش حریم آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص کاهش حریم آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز       در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرو جلسات مورخ 12/10/1390 و 13/6/1391 و 10/7/1391 خود، موضو…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر رودبار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر رودبار استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان      در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 15/8/1391 طرح جامع ـ تفصیلی شهر رودبار را که در اجرای بن…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جدید حورا

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جدید حورا استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان      در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 13/9/1391؛ طرح جامع شهر جدید حورا را که در اجرای بند (2) از ماد…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جدید حورا

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱/۳۰۰/۵۸۰۸۴                                                                  ۲۱/۹/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جدید حورا استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و م…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیفهای تعرفه جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۹۲۶۳۴/ت۴۸۵۵۰ک                                                          ۳/۱۰/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیفهای تعرفه جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزیران عضو کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعـایـت تصـویـب‌نامـه شـماره ۲۵۳۳۸/ت۲۴۷۹۴هـ مـورخ ۲۹/۵/۱۳۸۰ تصویب نمودند: سـود بـازرگـانی کـا…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر رودبار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱/۳۰۰/۵۹۱۲۲                                                                  ۲۶/۹/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر رودبار استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرس…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص کاهش حریم آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱/۳۰۰/۵۷۴۴۷                                                                  ۱۹/۹/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص کاهش حریم آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای…
 • آیین‌نامه اجرایی بند «م» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۹۲۸۹۴/ت۴۷۴۶۶هـ                                                            ۳/۱۰/۱۳۹۱ وزارت کشور ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۲۵۴۲/۸۲۰/۴۰۰ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۰ بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بند «م» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:   آیین‌نامه اجرایی بند «م» ماده (۴۴) قانو…
 • تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان مازندران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۹۳۶۲۳/ت۴۷۶۶۷ک                                                           ۴/۱۰/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان مازندران وزارت کشور وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ ۴/۵/۱۳۹۱ بنا به پیشنهادهای شماره ۵۶۲۲/۴۲/۴/۱ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۰، شماره ۱۴۴۹۸۰/۴۲/۴/۱ مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۰ و شماره ۴۰۷۹۴/۴۲/۴/۱ مورخ ۳/۴/۱۳۹۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب۱۳۶۲ـ و با رعایت جزء «د» بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند: اصل…
 • تصویب‌نامه در خصوص اشتغال مجدد بازنشستگان مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۹۲۹۰۹/ت۴۸۶۴۱هـ                                                            ۳/۱۰/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص اشتغال مجدد بازنشستگان مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۸/۹/۱۳۹۱ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: بازنشستگانی که به عنوان افراد مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری شده یا می‌شوند…
 • تصویب‌نامه درخصوص اقدام نسبت به تدوین و ابلاغ استانداردها و الزامات فنی درگاهها (پرتالها، وب‌سایتها، وبگاهها و رسانه‌های برخط) دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۹۲۶۳۰/ت۴۲۶۳۵/ک                                                          ۳/۱۰/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص اقدام نسبت به تدوین و ابلاغ استانداردها و الزامات فنی درگاهها (پرتالها، وب‌سایتها، وبگاهها و رسانه‌های برخط) دستـگاههای اجرایی موضـوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری وزارت اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور وزیران عـضو کارگروه مـدیریت فناوری اطلاعـات و ارتـباطات و امنیت آن (فاوا) به اسـتناد اصل یکصـد و سی و هشـتم قانون اسـاسی جـمهوری ا…
 • تصویب‌نامه درخصوص الحاق معاون رییس جمهور در اجرای قانون اساسی به ترکیب اعضای کمیسیون لوایح هیئت دولت و مسئول امور روحانیت ریاست جمهوری به ترکیب اعضای کمیسیون فرهنگی هیئت دولت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۹۲۶۱۶/ت۴۵۱۶۸هـ                                                            ۳/۱۰/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص الحاق معاون رییس جمهور در اجرای قانون اساسی به ترکیب اعضای کمیسیون لوایح هیئت دولت و مسئول امور روحانیت ریاست جمهوری به ترکیب اعضای کمیسیون فرهنگی هیئت دولت دفتر هیئت دولت هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ۱ـ معاون رییس جمهور در اجرای قانون اساسی به ترکیب اعضای کمیسیون لوایح هیئت دولت اضافه می‌شود. ۲ـ مسئول امو…