• تصویب‌نامه در خصوص تعیین نرخ فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و انواع سوخت هوایی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۲۶۰۹۶/ت۵۱۹۲۰هـ                                                                ۴/۳/۱۳۹۴  تصویب‌نامه در خصوص تعیین نرخ فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و انواع سوخت هوایی   وزارت نفت هیأت‌وزیران در جلسه ۲۷/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ـ مصوب ۱۳۸۸ـ تصویب کرد: ۱ـ نرخ فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و انواع سوخت هوایی به شرح جدول شماره (۱) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود. نرخ‌های یاد…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص اعلام نظر شورای عالی پیرامون طرح جامع شهر قزوین

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۵۹۴۴                                                                         ۱۵/۲/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص اعلام نظر شورای عالی پیرامون طرح جامع شهر قزوین استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۴ پس از طرح موضوع نحوه بررسی طرح جامع شهر قزوین به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود: طرح جامع شـهر قزوین با اخذ نقطه نظرات مقامات محلی (اعضای شورای شهر) ظرف مدت دو هفته جهت ارائه در جلسه آتی شورای عال…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر میاندوآب

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۲۵۶۳                                                                         ۲۶/۱/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر میاندوآب استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی با توجه به موقـعیت مهم و راهبـردی شهر میاندوآب در کریدور توسـعه شمال به جنوب کشور و نیز محور شرق به غرب و قرارگیری در مسیر توسعه به سمت بازار خارجی و نیز سابقه تاریخی و امکانات کم نظیر طبیعی و زیست محیطی این شهر، نقش شهر میاندوآب به عنوان نقش خدماتی و مرکز گردشگری…
 • اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۲۴۹۰۸/۵۱۸۱۶                                                                     ۲/۳/۱۳۹۴ اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نظر به اینکه در ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۵۶/ت۵۱۸۱۶هـ مورخ ۵/۲/۱۳۹۴، عبارت «ردیف (۱۳۸ـ۵۳۰۰۰۰)» به صورت عبارت «ردیف (۱۳۷ـ۵۳۰۰۰۰)» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلا…
 • اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۴۷۰۳۸/ت۵۱۳۴۸هـ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۲۴۰۸۷/۵۱۳۴۸                                                                   ۳۰/۲/۱۳۹۴ اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۴۷۰۳۸/ت۵۱۳۴۸هـ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نظر به اینکه در جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۴۷۰۳۸/ت۵۱۳۴۸هـ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳ مربوط به تصویب‌نامه شماره ۷۲۳۳۲/ت۵۱۰۷۵هـ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۳ در ستون اشخاص بدهکار به دولت، عبارت «آقای قباد چوبدار و شرکاء و سهامداران» به صورت عبارت «آقای قباد چوبدار» تحریر شده است، مراتب جهت ا…
 • رأی شماره ۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۷ از فصل سوم از مبحث دوم و بند ۱۹ـ۱ـ۹ فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آیین‌نامه اجرایی ماده۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۹۲/۱۲۷                                                                             ۲۸/۲/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه : ۱۴/۲/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۹۹        کلاسه پرونده : ۹۲/۱۲۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای غلامرضا جهانفر موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده (۷) از فصل سوم از مبحث دوم و بند ۱۹ـ۱ـ۹ فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده (۷) از فصل سوم از مبحث دوم و بند …
 • رأی شماره ۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال توضیح ۱ از بخشنامه شماره ۳/۲۴ سازمان تأمین اجتماعی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۹۱/۱۱۴۹                                                                           ۲۸/۲/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه : ۳۱/۱/۱۳۹۴        شماره دادنامه: ۶۳      کلاسه پرونده : ۹۱/۱۱۴۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای بهرام مسیبی کلوجه موضوع شکایت و خواسته : ابطال توضیح ۱ از بخشنامه شماره ۳/۲۴ سازمان تأمین اجتماعی گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال توضیح ۱ از بخشنامه شماره ۳/۲۴ سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « رونوشت قانون اصلاح ت…
 • رأی شماره ۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه رئیس امور نظامهای پرداخت و مدیریت مشاغل معاونت وقت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به شماره ۳۸۷۷۸/۹۱/۲۲۲ ـ ۴/۱۰/۱۳۹۱

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره ۹۳/۱۹۱                                                                            ۲۸/۲/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه : ۷/۲/۱۳۹۴          شماره دادنامه: ۷۴       کلاسه پرونده : ۹۳/۱۹۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای احمد پیرنیاکان موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه رئیس امور نظامهای پرداخت و مدیریت مشاغل معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به شماره ۳۸۷۷۸/۹۱/۲۲۲ـ ۴/۱۰/۱۳۹۱ گردش کار : وکیل شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه رئیس امور نظامهای پرداخت و مدیریت مشاغل …
 • رأی شماره ۱۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه یکصد و نودمین جلسه گروه علوم پایه و پاتوبیولژی و مصوبه شورای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی مورخ ۱/۴/۱۳۹۲ دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره ۹۲/۱۱۱۳                                                                          ۲۸/۲/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه : ۱۴/۲/۱۳۹۴        شماره دادنامه: ۱۰۱      کلاسه پرونده : ۹۲/۱۱۱۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : خانم سارا احسانی نیا موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه یکصد و نودمین جلسه گروه علوم پایه و پاتوبیولوژی و مصوبه شورای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی مورخ ۱/۴/۱۳۹۲ دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی گردش کار : خانم سارا احسانی‌نیا به موجب دادخواستی ابطال مصوبه یکصد و نودمین جلسه گروه عل…
 • رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ ـ ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: تعیین میزان دیه از بین بردن طحال

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۸۶۸۳/۱۵۲/۱۱۰                                                                   ۲۹/۲/۱۳۹۴ جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور بدینوسیله گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱ به تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن مجموعاً در ۹ برگ به شرح اوراق پیوست ارسال می‌گردد. مقتضی است مقرر فرمایید نسبت به چاپ و نشر آن اقدام گردد. معاون مدیرکل وحدت رویه و هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ جلالی نسب   مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ۹۴/۱ هیأت ع…