• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی - جلسه ۷۰

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ هفتادم(70) 30 دیماه‌ 1383 هجری‌شمسی‌ 8 ذیحجه‌ 1425 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌   دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌1384 ـ 1383صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز چهارشنبه‌ سی‌ام‌ دیماه‌ 1383         فهرست‌ مندرجات‌ :   1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: احمد بلوکیان‌،محمد کریمیان‌، تیمورعلی‌ عسکری‌ و سیداحمدرسولی‌نژاد.4 ـ بیانات‌ ریاست‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌بم…