• مصوبه « انتخاب تعدادی از اعضای پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 670 مورخ 6/7/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)        شـورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 670 مورخ 6/7/1389 ، بنا به پیـشنهاد رییس فرهنگستان علوم پزشکی و اعضای شورای عالی و با استناد به ماده 17 اصلاحی اساسنامه فرهنگستان علوم پزشکی (مصـوب جلسه 650 مورخ 21/7/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی)، تصویب نمود:       « ـ آقایان دکتر سیدمحمود طباطبایی، دکتر ضیاءالدین تابعی، دکتر محمدرضا کلانترمعتمدی، دکتر حمید سهراب‌پور، دکتر کامران باقری‌لنکرانی، دکتر سیدمحسن فروتن، دکتر حسینعلی شهریاری، دکتر محمدرضا…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد طرح جامع شهر حسن‌آباد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان        در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر حسن‌آباد در جلسه مورخ 26/4/1389 شورای برنـامه‌ریزی و توسعه استان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذی‌ربط اقدام شود. رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد طرح جامع شهر اوز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر اوز در جلسه مورخ 8/3/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذی‌ربط اقدام شود.…