• تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 607 مورخ 5/4/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه607 مورخ4/5/1386 به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتخاب آقای دکتر قدرت‌الله شمس‌خرم‌آبادی را به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان تصویب کرد. معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی…
 • لزوم تدریس به زبان فارسی در کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 607 مورخ 5/4/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 607 مورخ 5/4/138۶ تصویب نمود: تدریس در کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور برای همه دانشجویان اعم از ایرانی و غیرایرانی باید به زبان فارسی انجام پذیرد.…
 • اصلاح موادی از اساسنامه دانشگاه تربیت مدرس

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 607 مورخ 5/4/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 607 مورخ 5/4/1386 اصلاح موادی از اساسنامه دانشگاه تربیت مدرس را به شرح ذیل تصویب کرد:        ماده1ـ دانشگاه تربیت مدرس که از این پس در این اساسنامه دانشگاه نامیده می‌شود برخاسته از انقلاب شکوهمند اسلامی به عنوان یک دانشگاه پیشرو در آموزش، پژوهش، تولید و ترویج علم نافع، گسترش مرزهای دانش و فناوری با مرجعیت علمی و هویت اسلامی و انقلاب با اهداف ذیل برای مدت نامحدود تأسیس می‌شود.        1ـ تربیت اعضای هی…
 • عضویت نماینده سازمان ملی جوانان در شورای فرهنگی، اجتماعی زنان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 607 مورخ 5/4/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 607 مورخ 5/4/1386 عضویت نماینده سازمان ملی جوانان در شورای فرهنگی، اجتماعی زنان را در قالب الحاق یک بند به ماده2 آیین‌نامه شورای فرهنگی، اجتماعی زنان به شرح ذیل تصویب کرد:        « 14ـ یکی از معاونین سازمان ملی جوانان» معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی…
 • اصلاح و تکمیل مصوبه پذیرش کارگر نمونه سال و کارگران نمونه جهت تحصیل در دانشگاه‌ها و آموزشکده‌های فنی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 607 مورخ 5/4/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 607 مورخ 5/4/1386 ، « اصلاح و تکمیل مصوبه پذیرش کارگر نمونه سال و کارگران نمونه جهت تحصیل در دانشگاهها و آموزشکده‌های فنی» (مصوب جلسه16/1/1367 شورای عالی) را به شرح ذیل تصویب کرد:        1ـ سقف پذیرش کارگران نمونه در هر سال برای ورود به دانشگاه، به 25 نفر افزایش می‌یابد.        2ـ کارگران نمونه در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته بدون کنکور در دانشگاههای جامع علمی و کاربردی، آموزشکده‌های فن…