• مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۱۰

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏  جلسه دویست و دهم 29 فروردین‌ماه 1385 هجری‎شمسی (210) 19 ربـیـع‌الاول 1427 هجری‎قمری مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی     دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم  1385 ـ 1384   فهرست مندرجات:    1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‎الله مجید.3ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: شاهین محمدصادقی، غلامحسین مظفری، سیدمحمود مدنی بجستانی، حسین اسلامی و سیدمحمدرضا میرتاج‎الدینی.4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت روز ارتش، برگزاری چهارمین اجلاس رؤسای مجا…
 • رأی شماره ۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب مدت خدمت زیرپرچم جزء سوابق خدمت دولتی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
            تاریخ: 3/2/1385          شماره دادنامه: 43          کلاسه پرونده: 82/846          مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.          شاکی: آقای انقلاب سعیدی نائینی.          موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 4 و 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.          مقدمه: الف ـ1ـ شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/430 موضوع شکایت آقای حسین علی‌خانی به طرفیت، شرکت مخابرات استان اصفهان ـ سازمان تأمین اجتماعی اصفهان به خواسته، عدم احتساب سوابق دو سال خدمت نظام وظیفه به شرح داد…
 • آراء شماره ۸۲۹ و ۸۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تبدیل وضعیت مستخدمین غیررسمی به رسمی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
            تاریخ:21/12/1384          شماره دادنامه830ـ 829          کلاسه پرونده: 81/352، 721          مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.          شاکی: آقایان 1ـ اسماعیل زمان دوست 2ـ منصور جعفری 3ـ علی کبیری 4ـ رضا قلی رضائی 5ـ رضا نجات دهکردی.          موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب2، 3، 4، 13و 14 دیوان عدالت اداری.          مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/918 موضوع شکایت آقای منصور جعفری به طرفیت سازمان اتوبوسرانی شهرکرد و حومه به خواسته صدور…
 • رأی شماره ۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره ۳۴/۳/۱/۷۹۲۹ مورخ ۵/۶/۱۳۷۵ وزارت کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
            تاریخ: 10/2/1385          شماره دادنامه: 58          کلاسه پرونده: 81/34          مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.          شاکی: بخشدار فریدونکنار.          موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 34/3/1/7929 مورخ 5/6/1375 وزارت کشور.          مقدمه: شاکی به شرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، شهرک دریاکنار برابر مصوبه15/4/1368 مجلس شورای اسلامی و تصویب‌نامه شماره49416 مورخ 24/5/1368 هیأت وزیران جزء دهسـتان باریکرود بخـش فریدونـکنار شهرستـان بابلسر می‎باشد و شهرداری بابلسر…
 • رأی شماره ۸۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اخذ عوارض توسط شورای اسلامی شهرها و شهرداریها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
            تاریخ: 21/12/1384          شماره دادنامه: 835          کلاسه پرونده: 81/294          مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.          شاکی: شهرداری یزد.          موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 5 تجدیدنظر و شعبه 10 دیوان عدالت اداری.          مقدمه: الف ـ1ـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/310 و 78/109 موضوع شکایت شرکت اتحادیه فخار یزد به طرفیت شهرداری یزد به خواسته ابطال رأی شماره 77/169 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره 515 ـ514 مورخ 1…
 • رأی اصلاحی شماره ۱۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
            تاریخ: 12/9/1384          دادنامه اصلاحی: 194          کلاسه پرونده: 80/16          مقدمه: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی در نامه شماره 22930/5 مورخ 27/7/1383 اعلام داشته‎اند، مفاد رأی صادره از سوی هیأت عمومی آن دیوان به شرح مندرج در دادنامه شماره 194 مورخ 11/5/1383 با مدلول شکایت و خواسته و مقدمه مندرج در دادنامه مزبور مغایر می‎باشد. زیرا ضمن مقدمه مرقوم، موضوع بخشنامه شماره 1419/180/1/م مورخ 10/8/1378 صادره از سوی معاون اداری و مالی وزارت جهاد سازندگی که به استن…
 • رأی شماره ۸۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعیین درجه ارزش و اعتبار مدارک تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاهی براساس طرح طبقه‌بندی ...

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  رأی شماره 837 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  درخصوص تعیین درجه ارزش و اعتبار مدارک تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاهی براساس طرح طبقه‌بندی مشاغل کشور           تاریخ: 21/12/1384          شماره دادنامه: 837          کلاسه پرونده: 80/389          مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.          شاکی: آقای محمداسماعیل محسنی.          موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 18 دیوان عدالت اداری.          مقدمه: الف ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/513 موضوع شکایت آقای حسن م…