• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه جنوب فارس

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس          در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی  شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی, ناحیه‎ای, منطقه‎ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور, مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران, به استحضار می‎رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 14/2/1388؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه جنوب فارس (شامل شهرستانهای جهرم, فیروزآباد, قیروکارزین, فراشبند, لارستان, لامرد,…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه شهرکرد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری           در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی  شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی, ناحیه‎ای, منطقه‎ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور, مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران, به استحضار می‎رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 17/1/1388؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه شهرکرد (شامل شهرستانهای شهرکرد, اردل, کوهرنگ, فارسان و کیار) را ک…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه بروجن

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری           در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی  شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی, ناحیه‎ای, منطقه‎ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور, مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران, به استحضار می‎رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 17/1/1388؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه بروجن (شامل شهرستانهای بروجن و لردگان) را که توسط این وزارتخانه و…