• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح مصوبه الحاق اراضی به محدوده زاهدان

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح مصوبه الحاق اراضی به محدوده زاهدان استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان    شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ 17/11/1390 موضوع اصلاح مصوبه مورخ 30/1/1389 خود مبنی بر الحاق 420 هکتار به محدوده شهر زاهدان را مجدداً مورد بررسی قرار داد و با افزایش محدوده الحاقی به دلیل اصلاح شبکه معابر و تدقیق طرح تفصیلی، از 420 هکتار به 9/434 هکتار منوط به تأمین سرانه‌های عمومی موردنیاز موافقت نمود.    خواهشمند است دستو…
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح مصوبه الحاق اراضی به محدوده زاهدان

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح مصوبه الحاق اراضی به محدوده زاهدان استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان    شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ 17/11/1390 موضوع اصلاح مصوبه مورخ 30/1/1389 خود مبنی بر الحاق 420 هکتار به محدوده شهر زاهدان را مجدداً مورد بررسی قرار داد و با افزایش محدوده الحاقی به دلیل اصلاح شبکه معابر و تدقیق طرح تفصیلی، از 420 هکتار به 9/434 هکتار منوط به تأمین سرانه‌های عمومی موردنیاز موافقت نمود.    خواهشمند است دستو…