• قانون آیین دادرسی کیفری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  قانون آیین دادرسی کیفری…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاحیه الحاق ۵/۳ هکتار از اراضی به محدوده شهر مود جهت تأمین اراضی موردنیاز مسکن مهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۹۰۷                                                                           ۱۹/۱/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاحیه الحاق ۵/۳ هکتار از اراضی به محدوده شهر مود جهت تأمین اراضی موردنیاز مسکن مهر استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲ مصوبه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ خود را در خصوص الحاق ۵/۳ هکتار به شهر مود به شرح زیر اصلاح نمود: با الحاق ۵/۳ هکتار اراضی بنیاد مسکن واقع در جنوب غرب شهر…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی به محدوده ۵ هکتار به محدوده شهر شوسف (جهت تأمین اراضی موردنیاز مسکن مهر)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۹۸۲                                                                           ۲۰/۱/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی به محدوده ۵ هکتار به محدوده شهر شوسف (جهت تأمین اراضی  موردنیاز مسکن مهر) استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲ مصوبه مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۲ خود را در خصوص الحاق ۵ هکتار به محدوده شهر شوسف به شرح زیر اصلاح نمود: با الحاق ۵ هکتار از اراضی واقع در جنوب شهر صرفاً ج…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کاریز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۷۲۹۲۳                                                                     ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کاریز استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی …
 • اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۷۳۲۲/ت۲۷۵۱۸هـ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۲

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۷۴۰۹/ت۴۹۲۱۰هـ                                                               ۳۱/۱/۱۳۹۳ اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۷۳۲۲/ت۲۷۵۱۸هـ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۲ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور هیأت وزیران در جلسه ۲۰/۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و به استناد ماده (۲) قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های مسافربری برون‌شهری در داخل شهر تهران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد: تصویب‌نامه شماره ۵۷۳۲۲/ت۲۷۵۱۸هـ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۲ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌ن…
 • بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰۲۷/۹۰۰۰ـ ۳۱/۱/۱۳۹۳

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۰۰/۵۰۵۲/۹۰۰۰                                                                ۳۱/۱/۱۳۹۳ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰۲۷/۹۰۰۰ـ ۳۱/۱/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث   شماره۱۰۰/۵۰۲۷/۹۰۰۰                                                                ۳۱/۱/۱۳۹۳ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلا…