• رأی شماره‌های ۲۷۵ الی ۲۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ عوارض استقرار بانک، عوارض و بهای سالیانه، عوارض بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه، عوارض و بهای خدمات شروع به کار و عوارض نصب و سالیانه عابربانک خلاف قانون است

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره ۹۳/۱۸۵                                                                              ۸/۴/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه: ۱۸/۳/۱۳۹۴        شماره دادنامه: ۲۷۵ الی ۲۹۳ کلاسه پرونده: ۹۳/۸۵۸، ۸۵۷، ۸۵۶، ۸۵۵، ۸۳۲، ۸۳۱، ۸۳۰، ۸۲۸، ۸۲۹، ۷۵۷، ۷۳۳، ۷۳۲، ۷۳۱، ۷۰۵، ۴۵۵، ۴۲۶، ۳۹۰، ۲۳۶، ۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بانک انصارـ بانک صادرات ـ بانک ملی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه‌های عوارض سال ۱۳۹۳ در قسمت تعیین و اخذ عوارض بهای سالیانه بانکها ـ حق افتتاح ـ بهای خدمات نصب عابر بانک و بهای خد…
 • نظریه‌ مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۳۳۴/۹۴/۷                                                                        ۲۶/۱/۱۳۹۴ ۳۴۰ شماره پرونده ۱۸۵۷ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳ سؤال چنانچه خواهان در حین تنظیم و تقدیم دادخواست شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید کند، آیا به موجب ماده ۹  قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، این شماره تلفن را برای ابلاغ می‌توان مـورد اسـتفاده قرار داد یا می‌بایست تصریح کـند که شماره تلفن برای امر به ابلاغ اعلام شده است؟ نظریه شماره ۲۶۶۴/۹۳/۷ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۳   نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه   درفرض استعلام، چنانچه خ…
 • اصلاح آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۵۱۵۵۱/ت۵۰۹۶۱هـ                                                              ۲۴/۴/۱۳۹۴ اصلاح آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۳/۱۳۹۴ به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (هـ) ماده (۱۷۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۸۸۰/ت۴۷۲۲۱هـ مورخ ۶/۷/۱۳۹۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱ـ در ماد…
 • آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۵۲۱۰۴/ت۵۲۱۰۰هـ                                                             ۲۹/۴/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت‌وزیران در جلسه ۱۰/۴/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ آیین‌نامه اجرایی بند مزبور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌…
 • تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای سیدمحمدعلی افشانی به عنوان استاندار فارس

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۵۲۰۸۳/ت۵۲۱۸۵هـ                                                             ۲۹/۴/۱۳۹۴ تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای سیدمحمدعلی افشانی به عنوان استاندار فارس وزارت کشور هیأت‌وزیران در جلسه ۲۴/۴/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع‌به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ـ تصویب کرد: آقای سیدمحمدعلی افشانی به عنوان استاندار فارس تعیین می‌شود. معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری…
 • تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای سیدمهدی صادقی به عنوان استاندار قم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شمار۵۲۰۶۶/ت۵۲۱۸۴هـ                                                               ۲۹/۴/۱۳۹۴ تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای سیدمهدی صادقی به عنوان استاندار قم وزارت کشور هیأت‌وزیران در جلسه ۲۴/۴/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به‌انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰‌ـ تصویب کرد: آقای سیدمهدی صادقی به عنوان استاندار قم تعیین می‌شود. معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری…
 • رأی شماره ۳۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع لزوم تحت کفالت بودن والدین شهید جهت برخورداری از پاداش پایان خدمت شهید

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۹۳/۷۳۶                                                                                    ۹/۴/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه: ۲۵/۳/۱۳۹۴    شماره دادنامه: ۳۴۸    کلاسه پرونده: ۹۳/۷۳۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: مدیرکل دفتر امور حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری  گردش کار: مدیرکل دفتر امور حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران به موجب لایحه شماره ۴۶۵/۸۵۰/۵۴۰۷ـ۲۴/۱/۱۳۹۲ اعلام کرده است که: شعبه ۲۴ دیوان عدالت ادار…