• نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ ۴۳ شماره پرونده ۱۶۰۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲ سؤال با عنایت به محتوای ماده ۱۳۷ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۲۵ و تبصره آن از قانون مارالذکر، چنانچه شخصی سابقه محکومیت قطعی به مجازات جرم درجه شش داشته باشد و مجدداً مرتکب جرم درجه شش یا درجه چهار دیگر شود آیا مقررات تکرار قابل اعمال هست یا خیر؟ نظریه شماره۲۰۴۱/۹۲/۷ ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲   نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه چنانچه شخصی مرتکب جرم درجه شش شده باشد و …
 • آیین نامه ایمنی در صنایع ریخته‌گری (قطعه‌ریزی و لوله‌ریزی)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۲۵۰۳۶                                                                              ۱۶/۲/۱۳۹۳ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست یک فقره آیین‌نامه ایمنی در صنایع ریخته‌گری (به انضمام لوح فشرده) مصوب موضوع ماده ۸۵ قانون کار برای درج در آن روزنامه ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از درج یک نوبت، نسبت به ارسال نسخه‌ای از روزنامه حاوی آئین‌نامه چاپ شده به دفتر روابط عمومی اقدام نمایند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ علی ربیعی   آیین نامه ایمنی در صنایع ریخته‌گری (قطعه‌ریزی …
 • تصویب‌نامه درخصوص تعیین طبقه‌بندی گرمسیری شهرستانهای قیر و کارزین و فراشبند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۲۰۳۷۹/ت۵۰۳۱۴هـ                                                             ۲۹/۲/۱۳۹۳ تصویب‌نامه درخصوص تعیین طبقه‌بندی گرمسیری شهرستانهای قیر و کارزین و فراشبند   وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۳۰/۱۱۴۰۵/۹۳ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۲ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱ـ طبقه‌بندی گرمسیری، مدت و دوره زمانی آن در شهرستانهای قیر و کارزین و فراشبند به شرح جدول زیر…
 • تصویب‌نامه درخصوص هزینه اجرای برنامه‌های تحول نظام سلامت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۱۹۵۸۴/ت۵۰۵۲۹هـ                                                             ۲۷/۲/۱۳۹۳ تصویب‌نامه درخصوص هزینه اجرای برنامه‌های تحول نظام سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۱۰/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱ـ مبلغ چهل و هشت هزار میلیارد (۰…
 • تصویب‌نامه درخصوص افزایش مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۱۹۵۴۵/ت۵۰۵۷۸هـ                                                             ۲۷/۲/۱۳۹۳ تصویب‌نامه درخصوص افزایش مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۵۱۴۷ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴ ـ تصویب کرد: از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۳ کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری ب…
 • نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص «تغییر در ارقام بودجه» و «معلوم نشدن طریق کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۴۶۲/۱۰۲/۹۳                                                                   ۲۴/۲/۱۳۹۳ جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی به پیوست تصویر نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان درخصوص اصول قانون اساسی به منظور درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد: ۱ـ نظریه تفسیری اصل هفتاد و پنجم(۷۵) قانون اساسی به شماره ۴۹۷۴۹/۳۰/۹۱ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ ۲ـ نظریه تفسیری اصل پنجاه و دوم (۵۲) قانون اساسی به شماره ۵۰۰۰۲/۳۰/ ۹۲ مورخ ۳۱ /۱/۱۳۹۲ قائم مقام دبیر شورای نگهبان ـ محمدرضا علیزاد…