• اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۶۲۱۲۴/۰۵                                                                         ۲۱/۲/۱۳۹۴ جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به پیوست یک نسخه اساسنامه کمیته امداد امام‌خمینی (ره) که در تاریخ ۱۵/۱/۱۳۹۴ به تأیید مقام معظم رهبری رسیده، برای درج در روزنامه رسمی ایفاد می‌گردد. معاون نظارت و حسابرسی ـ محمدجواد ایروانی   اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) مقدمه: کمیته‌امداد امام‌خمینی(ره) براساس اندیشه و تفکر دینی و فقهی حضرت امام‌خمینی(ره) و به دست ایشان با …
 • اصلاحیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  اصلاحیه نظر به اینـکه در بند ۲ تصـویب‌نامه ضریـب حقوق سـال ۱۳۹۴ به شمـاره ۱۶۱۰۹۱/ت۵۱۷۳۵هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ منتشره در ویژه قوانین و مقررات روزنامه رسمی شماره ۲۰۴۰۹، سال ۱۳۹۴ به اشتباه ۱۳۹۳ درج شده است. مراتب بدینوسیله اصلاح می‌شود. روزنامه رسمی کشور…
 • اصلاحیه رأی شماره ۱۸۱۶ ـ۶/۱۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۹۲/۶۸                                                                               ۱۶/۲/۱۳۹۴  اصلاحیه رأی شماره ۱۸۱۶ ـ۶/۱۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی  دیوان عدالت اداری جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران پیرو نامه شماره ۹۲/۶۸ ـ۱۶/۱۲/۱۳۹۳ درخصوص ارسال دادنامه شماره ۱۸۱۶ ـ۶/۱۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت درج در آن روزنامه و چاپ رأی مذکور در صفحات ۳ و ۴ روزنامه رسمی شماره ۲۰۳۹۸ ـ۲۳/۱۲/۱۳۹۳، نظر به اینکه درج عبارت «... بخشنامه ابلاغی شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ ـ۲۱/۲/۱۳۸۸ معا…
 • اساسنامه دانشگاه بین‌المللی اهل بیت علیهم‌السلام

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۱۱۳/۹۴/د ش                                                                    ۲۰/۲/۱۳۹۴ اساسنامه دانشگاه بین‌المللی اهل بیت علیهم‌السلام (مصوب جلسه ۷۴۴ مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اساسنامه «دانشگاه بین‌المللی اهل بیت علیهم‌السلام» که در جلسه ۷۴۴  مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود: مقدمه نظر به کلام بلند و آسمانی امام علی‌بن‌موسی‌الرضا علیه‌السلام: «... إن…
 • سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۱۰۳/۹۴/د ش                                                                    ۲۰/۲/۱۳۹۴ سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت  در جمهوری اسلامی ایران (مصوب جلسه ۷۶۲ مورخ ۸/۲/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوبه « سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران » که در جلسه ۷۶۲ مورخ ۸/۲/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و براساس مصوبه مورخ ۱/۲/۱۳۹۴ ستاد راهبری اجرای…
 • تسری شمول بند (ب) ماده‌۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۱۱۲/۹۴/د ش                                                                    ۲۰/۲/۱۳۹۴ تسری شمول بند (ب) ماده‌۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ستاد مرکزی  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مصوب جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ماده‌واحده «تسری شمول بند (ب) ماده‌۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» که در جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ …
 • نحوه تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۱۰۴/۹۴/د ش                                                                    ۲۰/۲/۱۳۹۴ نحوه تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی (مصوب جلسه ۷۵۸ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ـ شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی ماده‌واحده « نحوه‌تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی » که در جلسه ۷۵۸ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس پیشنهاد کمیته منتخب …
 • آیین‌نامه بکار گیری مسؤول ایمنی در کارگاه‌ها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۲۵۸۴۸                                                                              ۱۹/۲/۱۳۹۴ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست یک فقره آیین‌نامه «بکارگیری مسؤول ایمنی در کارگاهها» (به انضمام لوح فشرده) مصوب موضوع ماده‌۸۵ قانون کار برای درج در آن روزنامه ارسال می‌گردد، دستور فرمایید پس از درج یک نوبت، نسبت به ارسال یک نسخه از روزنامه حاوی آیین‌نامه چاپ شده به دفتر روابط عمومی اقدام نمایند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ علی ربیعی   آیین‌نامه  بکار گیری مسؤول ایمنی در کارگاه‌ها هدف:…
 • اصلاح مواد (۲) و (۶) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۲۲۰۷۳/ت۵۱۸۸۲هـ                                                             ۲۷/۲/۱۳۹۴  اصلاح مواد (۲) و (۶) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت‌وزیران در جلسه ۲۳/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۶۲۲۰/۲۶۱۲۶ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۴ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب کرد: ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۳/ت۵۱۷۶۲هـ مورخ ۱۱/۱/۱۳۹۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱ـ در ماده‌(۲)، عبار…
 • آیین‌نامه اجرایی تبصره‌ماده‌(۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۲۱۸۴۶/ت۵۱۳۹۶هـ                                                             ۲۴/۲/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت کشور  ـ وزارت دادگستری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت دادگستری و به استناد تبصره‌ماده‌(۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب۱۳۹۲ـ آیین‌نامه اجرایی تبصره‌یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:   آیین‌نامه اجرایی تبصره‌ماده‌(۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده۱ـ در این آیین‌نا…
 • آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۲۳۶۱۰/ت۵۱۸۸۸هـ                                                             ۲۹/۲/۱۳۹۴ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت‌وزیران در جلسه ۲۳/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (ب) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:   آیین‌نامه اج…
 • قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۰۷۹۰/۲۲۸                                                                       ۲۲/۲/۱۳۹۴ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران که با عنوان «طرح انتقال پایتخت» به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۶/۲/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس …
 • قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۰۰۷۷/۴۹۱                                                                       ۲۰/۲/۱۳۹۴ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۵۴۲۹۳/۵۰۵۴۷ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۳ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشورکه با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱/۲/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابل…