• رأی شماره ۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر شیراز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  در برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی                                                                            تاریخ دادنامه: 7/9/1390         شماره دادنامه: 381       کلاسه پرونده: 88/185     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     شکات: آقایان رحیم کشکولی و بهنام جباری     موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 7585/ش الف س مورخ 30/10/1387 شورای اسلامی شهر شیراز     گردش‌کار: شـکات به مـوجب دادخواسـت تقدیـمی، ابطـال مصـوبه شمـاره 7585/ش الف س مورخ 3/10/1387 شورای …
 • رأی شماره ۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال شروط داشتن ابلاغ تمام‌وقت از اداره آموزش و پرورش و دریافت حقوق از اعتبارات

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  دولتی اضافه شده به شرایط تعیین‌تکلیف استخدامی مصرح در قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران مصوب 15/7/1388                                                                        تاریخ دادنامه: 7/9/1390    شماره دادنامه: 383      کلاسه پرونده: 89/820      مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری      شاکی: خانم معصومه پرتوی پلاسجین      موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 22/62719/710 ـ 18/8/1389 مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش      گردش ک…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح راهبردی ـ ساختاری (جامع) شهر اشتهارد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح راهبردی ـ ساختاری (جامع) شهر اشتهارد        استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز       در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 9/8/1390 طرح راهبردی ـ ساختاری (جامع)…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر برزک

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
                                 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر برزگ       استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان      در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 9/8/1390؛ طرح جامع شهر برزک را…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر گیلانغرب

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر گیلانغرب        استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه      در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 9/8/1390؛ طرح جامع شهر گیلانغرب را که در اجرای بند (2)…