• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۳۳

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ سی‌ و سوم(33)‌ 7 مـهــرمـــاه‌  1383  هجری‌شمسی‌ 12 شعبان‌المعظم‌  1425 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌   دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌ 1384 ـ 1383 صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز سه‌شنبه‌ هفتم‌ مهـرماه‌ 1383         فهرست‌ مندرجات : 1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: حمیدرضاپشنگ‌، غلامحسین‌ مظفری‌، سیدمحمدجعفرسادات‌موسوی‌ و محمدباقر بهرامی‌.4 ـ بیانات‌ ریاست‌…