• مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ضرورت ادامه فعالیت شرکت بازرگانی پتروشیمی در چین، کره‌جنوبی، هند و ترکیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور  ـ وزارت نفت         شورای عالی اداری در یکصد و سی و هفتمین جلسه مورخ 8/11/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد تبصره (6) بند (ب) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در ارتباط با فعالیت دفاتر و شعب شرکت‌های مستقر در خارج از کشور تصویب کرد:         تصمـیم نمایندگان دسـتگاه‌های موضوع تبصره (6) بند (ب) مـاده (7) قانون برنامه چـهارم در خص…
 • مصوبه شورای عالی اداری درخصوص تغییر نام دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  نهاد ریاست جمهوری ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور         شورای عالی اداری در یکصد و سی و هفتمین جلسه مورخ 8/11/1388 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی رییس‌جمهور و مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری تصویب کرد:         ماده1ـ دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به عنوان « مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری» تغییرنام یافته و به عنوان یکی از واحدهای تابعه نهاد ریاست جمهوری مستقیماً زیر نظر سر…
 • مصوبه شورای عالی اداری درخصوص اصلاحات موادی از اساسنامه صندوق اشتغال و ازدواج مهر امام رضا (ع)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی         شورای عالی اداری در یکصد و سی و هفتمین جلسه مورخ 8/11/1388 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و صندوق اشتغال و ازدواج مهر امام رضا (ع) و به منظور انجام اصلاحات در موادی از اساسنامه صندوق مذکور، تصویب کرد:         ماده1ـ در ماده (2) اساسنامه عبارت « معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییـس‌جمهور» جایگزیـن عبارت « رییـس سـازمان مدیـریت و برنامـه‌ریزی کـشور» شـده و « وزیر مسکـن و شهرسازی» و « وزیر تعـاون» به ترکیب اعضای هی…