• نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۵۸۵/۹۳/۷                                                                          ۷/۷/۱۳۹۳ ۲۰۸ شماره پرونده ۴۱۱ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳ سؤال طبق ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ورود به منازل و اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها و بازرسی اشخاص واشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه مقام قضایی است. مقنن درخصوص جرایم مشهود سکوت نموده و در مواد ۴۵  به بعد هم که به تعریف جرایم مشهود و اختیارات ضابطان در این جرایم پرداخته به ورود و تفتیش منازل در جرایم مشهود و اجازه مقام قضایی اشاره­ای نکرده است. آیا مفهوم …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون عدم‌انطباق طرح‌های جامع و تفصیلی تهران ـ ۴

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۳۰۰/۴۱۳۶۴                                                                         ۶/۸/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون عدم انطباق طرح‌های جامع و تفصیلی تهران ـ ۴ استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران شهردار محترم تهران رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران شورای عالـی شهرسازی و معمـاری ایران در ادامه مصـوبه جلـسه مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۳ خود و در روند بررسی موضوع مغایرتهای طرح تفصیلی شهر تهران با طرح جامع مصوب ۱۳۸۶ با عنایت به صورتجلسه کمیته فنی شورای عالی و پیش…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر طبس مسینا

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۳۰۰/۴۱۱۰۲                                                                         ۶/۸/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر طبس مسینا استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورا…
 • اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۹۷۴۴۰/ت۵۰۶۹۱هـ                                                              ۲۶/۸/۱۳۹۳ اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت ورزش و جوانان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هیأت وزیران در جلسه ۱۸/۸/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۳۹۴۰۶ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: …
 • اصلاح تبصره ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۶) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۹۷۴۳۳/ت۵۰۸۹۶هـ                                                              ۲۶/۸/۱۳۹۳ اصلاح تبصره ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۶) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا وزارت کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست هیأت وزیران در جلسه ۱۸/۸/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۴۹۴۳۸ مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۳ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: متن زیر جایگزین تبصره ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۶) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۱۴۳/ت۲۴۴…
 • اصلاح بند (۲) اصلاحی تصویب‌نامه شماره ۳۱۴۱۹/ت۲۶۳۹۱هـ مورخ ۱/۷/۱۳۸۱

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۹۷۴۳۲/ت۵۰۵۰۰هـ                                                              ۲۶/۸/۱۳۹۳ اصلاح بند (۲) اصلاحی تصویب‌نامه شماره ۳۱۴۱۹/ت۲۶۳۹۱هـ مورخ ۱/۷/۱۳۸۱ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۱۸/۸/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۲۷۵۶ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در بند (۲) اصلاحی تصویب‌نامه شماره ۳۱۴۱۹/ت۲۶۳۹۱هـ مورخ ۱/۷/۱۳۸۱، موضوع تص…
 • تصویب‌نامه در خصوص الحاق نماینده استاندار تهران به اعضای شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۹۷۴۳۱/ت۵۰۴۶۵هـ                                                              ۲۶/۸/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص الحاق نماینده استاندار تهران به اعضای شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران وزارت کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۸/۸/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۴۳۷۷ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۳ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق سه تبصره به بند (۱۲) ماده (۴) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۲۴۸۵/ت۲۴۰۲۰هـ مورخ ۱۸…
 • تصویب‌نامه درخصوص تخصیص ده هزار میلیارد ریال به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بابت پرداخت مطالبات پیمانکاران وزارت راه و شهرسازی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره ۹۶۲۶۰/ت ۵۱۱۹۰هـ                                                            ۲۵/۸/۱۳۹۳ تصویب‌نامه درخصوص تخصیص ده هزار میلیارد ریال به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بابت پرداخت مطالبات پیمانکاران وزارت راه و شهرسازی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه ۴/۸/۱۳۹۳ به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند (ج) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد: مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰…